Voicu-Ionel Pușcașu

Informații personale
data naşterii: 4 martie 1982
locul nașterii: Hațeg

Informații de contact
voicu.puscasu@e-uvt.ro

Experiență profesională
2016-prezent: judecător cu grad de tribunal, Judecătoria Deva;
2010-2016: judecător cu grad de judecătorie, Judecătoria Deva;
Promovat, pe locul I, concursul de admitere în profesia de magistrat din data de 21.03.2010 (media 9,00);
2013-2014: membru al Comisiei de evaluare a incidenţei aplicării legii penale mai favorabile din cadrul Pnt. Deva;
2007-2010: avocat colaborator, Pasca&Pasca, Timişoara;
2005-2010: avocat, Baroul Hunedoara şi Baroul Timiş.

Studii
2013-2015: postdoctorat in domeniul Drept, Universitatea de Vest din Timişoara. Titlul tezei – Dreptul la tăcere și la neautoincriminare);
2006-2009: doctorat in domeniul Drept (Universitatea de Vest din Timişoara. Titlul tezei – Prezumţia de nevinovăţie): Doctor în drept prin Ordinul M.E.C.I. nr. 4698 din 14.08.2009;
2004-2006: masteratul de „Ştiinţe penale” la Universitatea de Vest din Timişoara – absolvit ca şef de promoţie (9,86 medie ani de studiu, 10 disertație);
2000-2004: studii de licenţă la Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara – absolvit ca sef de promoţie (9,50 media anilor de studiu, 9,78 medie licenţă);
1996-2000: studii liceale – Colegiul Naţional I.I.C. Brătianu, Secţia Uman, din Haţeg, – absolvit ca şef de promoţie (9,92 media anilor de studiu, 9,93 bacalaureat).

Realizări
medie intrare barou (sesiunea octombrie 2004): 10;
medie examen de definitivat (sesiunea februarie 2007): 9,80;
2013-prezent: lector universitar în cadrul Facultății de Drept, UVT;
2011-2013: colaborator extern, Facultatea De Drept Şi Ştiinţe Administrative din cadrul UVT.