Virgil-Demetrius Costea

Avocat în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România 2004, persoană juridică română, înfiinţată potrivit legii civile române, organizată şi funcţionând ca instituţie de interes public potrivit Legii nr. 51/1995 rep.