Viorica Grecu


Avocată, absolventă a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. A activat timp de 11 ani în calitate de lector universitar la cursul de Drept procesual civil pentru una din facultățile private din Chișinău. Începând cu anul 2012 a urmat Programul National Institute for Trial Advocacy (NITA) din SUA, după care, a devenit formator pentru avocați și avocați stagiari la cursurile de Tehnici de pregătire și prezentare a unei cauze în fața instanței de judecată și Scrierea documentelor juridice. A ținut cursuri de formare a para juriștilor.

Din 30 martie 2018 este directorul Centrului de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova.