Viorel Terzea

Viorel Terzea

Educaţie şi formare:
Studii universitare de licență în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti (1998-2002); Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti (2002-2004).

Experienţă profesională:
Judecător la Curtea de Apel Piteşti, Secția a II-a civilă; participarea în calitate de expert în domeniul noului Cod civil la mai multe seminarii organizate la nivelul curților de apel în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale”.

Activitate de cercetare ştiinţifică:
Autor și coautor a numeroase publicații, printre care: Noul Cod de procedură civilă adnotat, Ed. Universul Juridic, București, 2016; Noul Cod de procedură fiscală. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, București, 2016 (coautor); Noul Cod al insolvenţei adnotat, Ed. Solomon, București, 2015; Posesia şi acţiunile posesorii în noul Cod civil, Ed. C.H. Beck, București, 2015; Limitele legale ale dreptului de proprietate, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2014; Noul Cod civil adnotat, ed. a 2-a, Ed. Universul Juridic, București, 2014, vol. I şi vol. II; Prescripţia extinctivă, în Fl.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2013.