Viorel Terzea


Viorel Terzea

Viorel Terzea este judecător  la Curtea de Apel Pitești-secția a II-civilă și de contencios administrativ, soluţionând litigii în domeniul insolvenţei, dreptului fiscal, achiziţiilor publice, contencios administrativ etc. A participat  în calitate de expert în domeniul Noului cod civil la  mai multe seminarii organizate  la nivelul Curților de Apel și la nivelul Institutului Național al Magistraturii în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale” , finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. În anul 2020 a devenit doctor în drept al Universităţii din Bucureşti cu teza intitulată „Răspunderea civilă contractuală”, pentru care i s-a acordat  calificativul „Foarte bine” (calificativ maxim prevăzut de legislaţia în vigoare).

Activitate științifică: autor sau, după caz, coautor al unor cărți/monografii și articole de specialitate, cu precădere în materia dreptului civil , achiziţii publice, fiscal şi insolvenţă (selectiv): Răspunderea civilă contractuală, Ed. Solomon, 2021; Prescripţia extinctivă, în  Fl.A.Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), „Codul civil –comentariu pe articole”, Ed. C.H.Beck, ediţia a 3-a, 2021;Procedura insolvenței. Practică judiciară adnotată, Ed. Hamangiu, 2017; Contenciosul fiscal. Practică judiciară adnotată, Ed. Hamangiu, 2017; Protecția consumatorilor-Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, 2016; Achizițiile publice -Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, 2016; TVA-Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, 2016; Noul cod de procedură civilă adnotat, Ed. Universul Juridic, 2016;      Noul cod de procedură fiscală. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, 2016 (coautor); Noul cod al insolvenţei adnotat, Ed. Solomon, 2015;Noul cod civil adnotat, ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, 2014, vol.I şi II;  Limitele legale ale dreptului de proprietate,  ediţia a II-a, Ed. C.H.Beck, 2014; Posesia şi acţiunile posesorii în noul cod civil, Ed. CH Beck, 2015; Legile fondului funciar-comentariu pe articole, ediţia a IV, 2013, Ed. C.H.Beck; Codul civil adnotat, 3 volume, Ed. C.H.Beck, 2009-2010

Este membru în Consiliul editorial al revistei „Tax Magazine”, Ed. Solomon și în Colegiul de redacție al „Revistei române de executare silită”, Ed. Universul Juridic.

Premii: Premiul „Istrate Micescu” pentru lucrarea „Legile fondului funciar-comentariu pe articole”, acordat de Uniunea Juriștilor din România (17 decembrie 2007); Premiul „Mihail Eliescu”, acordat de Uniunea Juriştilor din România (19 decembrie 2012) pentru volumul colectiv „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012; Premiul „Revistei Dreptul” pentru publicistică știintifică în domeniul dreptului, acordat de Uniunea Juriștilor din România (11 septembrie 2020).