Victor Voicu


Victor Voicu

Experiență profesională
2001: membru titular al Academiei Române
2002-2006, 2014-prezent: secretar general al Academiei Române
1971: general maior, doctor în medicină
1992-prezent: profesor universitar, șeful Catedrei de farmacologie clinică, toxicologie și psihofarmacologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
2014-prezent: președintele Filialei București a Academiei de Științe Medicale
1987-2013: directorul Centrului de Cercetări Științifice Medico-Militare
1998-prezent: președintele Societății Române de Farmacologie, Terapeutică și Toxicologie Clinică
Autor a unor importante cercetări științifice în domeniu. Semnează 20 de volume și circa 300 de studii și articole. Autor a 27 brevete de invenție.