Victor Penteleev

Experiență Profesională
29/01/2017 – prezent: Judecător – JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI (SECȚIA CIVILĂ)
30/06/2015 – 28/01/2017: Judecător stagiar – JUDECĂTORIA MEDGIDIA (SECȚIA CIVILĂ)

Publicații
– „Executarea silită în temeiul contractelor de credit. Practică judiciară comentată”, Editura Universul Juridic, 2021, Autori: Victor Penteleev, George-Alexandru Lazăr
– articol „Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 încalcă imparțialitatea judecătorilor. Obligațiile și răspunderea statului conform Convenției (europene) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale”, revista „Dreptul” nr. 6/2021, 2021
– articol, „Răspundere pentru condiţii de detenţie. Neformularea prealabilă a unei plângeri la judecătorul de supraveghere a privării de libertate nu atrage inadmisibilitatea cererii adresate instanței privind daunele morale, conform Convenției (Europene) pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. Obligația analizării prevederilor art. 2 și art. 3 din Convenție”, revista „Dreptul” nr. 10/2020, 2020
– articol „Obligația asociației constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 de a preda o locuință unui membru asociat, cu titlu gratuit. E incident abuzul de drept conform Codului civil și Convenției (Europene) pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale?”, revista „Dreptul” nr. 9/2020,2020
– articol „Revista română de executare silită” nr. 1/2020, 2020
– „Obligația achitării cauțiunii de consumatori, pentru a obține suspendarea executării și suspendarea provizorie a executării, ar putea constitui o încălcare a Directivei 93/13/CEE”
– articol „Motivare insuficientă a sentinței de către instanța de fond. Aplicare în contencios administrativ a garanției specifice impuse de art. 6 din Convenția (Europeană) pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale”, revista „Dreptul” nr. 8/2020, 2020
– articol „Despăgubiri pentru lipsa de folosință. Teren expropriat în fapt. Analiză privind răspunderea statului conform art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, revista „Dreptul” nr. 7/2020, 2020
– articol „Regulator de competență pronunțat de Curtea de Apel București. Stabilirea competenței de soluționare a litigiului privind angajarea răspunderii patrimoniale a unui fost funcționar public în favoarea judecătoriei”, revista „Dreptul” nr. 6/2020, 2020
– articol „Au instanțele prerogativa de a acorda ajutor public judiciar în privința cauțiunii prevăzute de art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă, după pronunțarea de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a deciziei din cauza S.C. ECO INVEST S.R.L. și Ilie Bolmadar contra României?”, revista „Dreptul” nr. 5/2020, 2020
– articol „Considerații referitoare la neconstituționalitatea Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor”, revista „Dreptul” nr. 7/2018,2018

Premii
10/12/2020: Premiul revistei „Dreptul” pentru publicistică ştiinţifică în domeniul dreptului, Uniunea Juriștilor din România