Victor Marcusohn


Victor Marcusohn

Informaţii de contact
e-mail: office@victormarcusohn.ro

Experienţă 
– Managing partner – Cabinet Individual de Avocatură “Victor Marcusohn”
– Conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din Bucureşti
– Lector-formator la disciplinele: Drept civil/Drept procesual civil; Metodologia actului juridic şi judiciar – Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Educaţie şi formare 
2014-2015: Diplomă de studii post-doctorale – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
2007-2012: Diplomă de doctor ȋn drept – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, specializarea „Drept civil”
2005-2006: Diplomă de master – Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti, specializarea „drept intern şi internaţional al mediului”
2003-2005: Diplomă de master – Departamentul de Studii Postuniversitare, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, specializarea „dreptul afacerilor”
1999-2003: Diplomă de licenţă obţinută la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, promoţia iunie 2003

Activităţi extracurriculare
– Consultant internaţional (World Bank) şi expert naţional pe probleme de legislaţie de mediu
– Membru al reţelelor juridice internaţionale “Directiva cadru privind apa” şi “Directiva Natura 2000”
– 2005-2014: Chief Executive Editor al “Revistei Române de Drept al Mediului

Varia
– participant în calitate de raportor la numeroase colocvii, conferinţe, sesiuni de comunicare ştiinţifică interne şi internaţionale
– autor de cursuri universitare, monografii şi articole de specialitate, cu preponderenţă în domeniul dreptului civil şi dreptului mediului, publicate în reviste de prestigiu atât interne, cât şi internaţionale
– 2013: Medalia de bronz acordată de Consiliul European de Drept Rural, pentru servicii deosebite legate de ȋndeplinirea scopurilor acestui for internaţional.