Victor Marcusohn

Victor Marcusohn

Informaţii personale
data naşterii: 22 ianuarie 1981
locul naşterii: Bucureşti

Informaţii de contact
telefon: +40723563450
e-mail: office@victormarcusohn.ro

Experienţă 
2008-prezent: avocat titular, Cabinet Individual de Avocatură “Victor Marcusohn”;
2013-prezent: lector universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică din Bucureşti;
2005-2013: asistent universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică din Bucureşti;
2006-2008: avocat stagiar;
2004-2005: consilier juridic, Ministerul Mediului.

Educaţie şi formare :
2014-2015: cercetător postdoctorand – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
2007-2012: doctorand – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, specializarea „Drept civil”;
2005-2006: masterand – Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti, specializarea „drept intern şi internaţional al mediului”;
2003-2005: masterand – Departamentul de Studii Postuniversitare, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, specializarea „dreptul afacerilor”;
1999-2003: student – Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti, licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, promoţia iunie 2003.

Activităţi extracurriculare:
2012: Expert achiziţii publice – cod COR 214946;
2010-prezent: Secretar general al Asociaţiei Române de Drept Rural;
2008-prezent: Membru al reţelelor juridice internaţionale “Directiva cadru privind apa” şi “Directiva Natura 2000”;
2007: Manager al sistemelor de management de mediu – cod COR 242304;
2005-2014: Chief Executive Editor al “Revistei Române de Drept al Mediului.

Varia: 
– participant în calitate de raportor la numeroase colocvii, conferinţe, sesiuni de comunicare ştiinţifică interne şi internaţionale;
– autor de monografii şi articole de specialitate, cu preponderenţă în domeniul dreptului civil şi dreptului mediului, publicate în reviste de prestigiu atât interne, cât şi internaţionale.