Victor Draghicescu

Victor Drăghicescu

Informaţii personale
data naşterii: 9 mai 1987
locul nașterii: București

Informaţii de contact
telefon: +40730154957
e-mail: victor.draghicescu@diaconita.eu

Experienţa
iunie 2016–prezent: Partener, Diaconiță – SCPA;
2012-2016: Avocat Colaborator, Cabinet Avocat Gavra Diana Law Office;
2011-2012: Avocat Stagiar, Popovici, Nițu & Asociații;
2009: Trainee, Mușat & Asociații.

Educaţie şi formare
2011–prezent: Membru al Baroului București;
2010–2012: Master în Managementul Informatizat al Proiectelor la Facultatea de Cibernetică Statistică și Informatică Economică din cadrul ASE – disertație „Managementul informatizat al documentelor”
2006–2010: Facultatea de Drept, Universitatea București;
2006–2010: Facultatea de Cibernetică Statistică și Informatică Economică din cadrul ASE – lucrare de licență „Democrația digitală în administrația publică locală”;
2002–2006: Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, București.

Alte activități
– colaborări cu Asociația Română de Dezbateri și Retorică pentru livrarea de instructaje de dezbateri și pregătirea de ghiduri de argumentare;
– colaborări cu Asociația Iuris Civilis pentru elaborarea de rapoarte despre justiție;

Varia
– instructor de dezbateri acreditat ARDOR
– permis de conducere auto categoria B