Victor Alistar


Date personale
Locul nașterii: București
Data nașterii: 1 februarie 1977

Date contact
victor.alistar@transparency.org.ro

Educație și formare
2003-2009: Doctorat Științe administrative, SNSPA
2000-2002: Masterat Spațiul Public European, SNSPA
1998-2002: Licența drept, Universitatea Danubius
1995-1999: Licență administrație publică, SNSPA

Activitate profesională
2000-prezent: Cadru didactic universitar, SNSPA
2007: Avocat definitiv Baroul, București (prezent suspendat)
2018-prezent: Membru Consiliul Director, Transparency International – Romania
2015-prezent: Director Centru global TI privind Integritatea si responsabilitatea sistemelor judiciare
2017-prezent Membru, Consiliul Superior al Magistraturii
2015-prezent Membru, Consiliul Economic și Social European
2005-2018: Director executiv, TI-Romania
2003-2005: Centru de asistență juridică pentru cetățeni ALAC
2001-2004: Purtator de cuvânt, Agenția Națională a Funcționarilor Publici
1999-2001 Șef serviciu, Primăria Municipiului București
1997-1998: Televiziunea Română – Redacția Jurnal
1996-1997: Radio România – redacția Social și redacția Jurnal

Activitate academică și publicistică
Ciclul universitar de licență titular disciplinele:
– Contencios administrativ
– Deontologia Funcției Publice
– Etică și transparență în administrația publică
Ciclul universitar de masterat:
– Metodologii de analiza a corupției – master Integritate și politici publice anticorupție
– Legalitate și politici anticorupție – master Integritate și politici publice anticorupție
– Justiție administrativă – masterat Drept și guvernare europeană
– Responsabilitate în exercitarea funcțiilor și demnităților publice – masterat Drept și guvernare europeană

Cursuri și cărți publicate în calitate de autor și coautor
Le management de la fonction publique en Roumanie. Étude de cas sur l’utilisation en système mixte des éléments de management basé sur la hiérarchie et des éléments d’évaluation de la performance
Moral Leadership in Business – Towards a Business Culture of Integrity, editura Springer, colecția Springer Series, © 2016 5 coautori ( Văduva, S., Alistar, V.T., Thomas, A.R., Lupiţu, C.D., Neagoie, D.S.)
Protocol Corespondenţă Secretariat în Administraţia Publică Ed. Lumina Lex, București 2000 (în colaborare)
Funcţia publică: Dimensiuni euopene, VOL 4, Ed. Economică 2008 (în colaborare)
Dreptul european al concurenței Ghid practic, Jurispudența națională și instrumente de aplicare, Ed. Hamangiu, București 2015

Ghiduri și îndrumare coordonate sau coautor
Auditul activitatilor financiar-contabile in institutiile publice (în colaborare)
Contencios Administrativ român (în colaborare)
Ghid de integritate în administrarea sistemului judiciar – (în colaborare) TI-Romania
Şcoala un sistem de integritate (în colaborare)
Ghid anticorupţie în justiţie pentru cetăţeni şi oameni de afaceri (în colaborare)
Ghid privind protecţia avertizorilor
Guide to the Protection of the Financial Interests of the European Union
GHID DE INTEGRITATE În execuţia contractelor derulate cu fonduri europene

Studii, Capitole în volume, articole
„Le statut du procureur en roumanie le procureur: magistrat ou agent exécutif?”
„The Legal, Administrative and Managerial Aspects
„Influencing factors upon the capacity of anticorruption
Defining the Term Integrity – Cartea Integrity in the Business Panorama, editura Springer
Activities and Risk Areas that Discredit Integrity – Cartea Integrity in the Business Panorama, editura Springer
Developing Practice Codes for Integrity in Business – Cartea Integrity in the Business Panorama, editura Springer
Corruption and deficencies in the Romanian justice system
Transparency International, Global Corruption Report 2009
The fight against corruption in Romania, European public Law series, vol LXXXV, Themis project transformation of the roel of the judiciary within a european integrated context
Studiu privind Sistemul Naţional de Integritate 2009, Editat de Transparency International Romania
Sistemul Naţional de Integritate 2012, Editat de Transparency International Romania
The Protection of Whistleblowers in Romania – Colectia NISPA/Ce

Varia
Membru în Comisia de elaborare a Codului administrativ și a Codului de procedura administrativă
Participant la conferința de revizuire a Judicial Accountability a Practitioners’ Guid, elaborat de International Commission of Jurist – Geneva Forum 2015
Coordonator al Enhancing Judiciary’s Ability to Curb Corruption a practical guide, elaborat de Transparency International – Global Thematic Network Initiative
Membru în Asociația Centrul de Excelență Academică
Înființarea și coordonarea Masteratului Integritate Publică și Politici Anticorupție, Facultatea de Administrație Publică – SNSPA
Trainer – program seminarii Comisia de la Veneția – UNIDEM, 2011