Versavia Brutaru


Conferențiar universitar doctor în cadrul Universității Hyperion, Facultatea de Drept, Jurnalism, Psihologie și Știinte ale Educației, Versavia Brutaru este, începând cu anul 2002, cercetător științific gradul III la Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română.
A obținut titlul științific de Doctor în drept pe disciplinele Dreptului penal, Dreptului procesual penal și Criminologiei la Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română.

Studii și articole publicate: Explicații ale noului Cod penal. Vol. I-IV (coautor), 2014; Tratamentul penal al minorului, 2013; Efectele recunoașterii vinovației în dreptul penal român (coautor), 2013.