Verginia Vedinaș


Verginia Vedinas
− 2008-prezent: Membru al Curţii de Conturi a României, Consilier de Conturi, şeful Departamentului Juridic din cadrul Curţii de Conturi
− 2004: membru al Parlamentului României, Senator în circumscripţia Electorală Bihor; vicepreşedinte al Comisiei de administraţie publică, mediu şi amenajarea teritoriului, secretar al Comisiei juridice de numiri, disciplină şi imunităţi; membru al Comisiei de Afaceri Europene, Comisie Permanentă Comună a celor două Camere ale Parlamentului; membru în Comisia comună de Elaborare a Codului Electoral al României (secretar)
− 2003: Subsecretar de Stat, Director general adjunct al Institutului Naţional de Administraţie
− 2001-2003: Secretar de Stat, Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
− 1994-prezent: cadru didactic universitar, lector, conferenţiar universitar dr. şi prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti
− 1991-1994: Asistent universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică
− 1987-1991: Secretar de Consiliu popular în comuna Tămădăul Mare, Călăraşi
− 1984-1987: Secretar de Consiliu popular în comuna Baloteşti
– Membru fondator al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”
– Preşedinte al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”
– Membru al ”Centrului de studii și cercetări juridice și socio-administrative ”Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Petrol și Gaze, Ploiești
– Membru în Comitetul de conducere al Institutului de Științe Administrative al Republicii Moldova.