Vasile Coman

Informații personale
Data naşterii: 12 mai 1986

Informații de contact
v.comann@yahoo.com

Pregătire profesională
2001-2005: Liceul “Bogdan Vodă”, Oraşul Vişeu de Sus, Secţia matematică-informatică
2005-2009: Facultatea de Drept, specializarea Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
2009-2010: Masterat, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj Napoca, Domeniul Drept, Specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor
2012-2014: Masterat, Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania – Brașov, Domeniul Drept, Specializarea Științe penale aprofundate
2015-2017: Modulul psihopedagogic (nivel I și II), în cadrul Facultății de Psihologie, Universitatea Transilvania – Brașov
2011-2013: Institutul Național al Magistraturii – București
2013-2014: Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej, procuror stagiar
2015-2018: Judecătoria Pucioasa, judecător
2018-prezent: Tribunalul Prahova – Secţia penală, judecător
2019: Tribunalul București – Secția I penală, judecător

Limbi străine
Engleza, Franceza

Conferințe juridice naționale și internaționale
1. Conferințe naționale – în materia dreptului penal/ procesual penal
– Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a II-a, online, 29 ianuarie 2021; am participat în calitate de speaker cu tema „Infracțiunea premisă – standardul de probațiune și interdependența cu infracțiunea de spălarea banilor”;
„Garanțiile procedurale în procesele penale și drepturile victimelor infracțiunilor”, 2021, curs e-learning dezvoltat în cadrul Programului HELP al Consiliului Europei;
„Combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice”, 2021, curs e-learning dezvoltat în cadrul Programului HELP al Consiliului Europei;
„Codurile penale la trei ani de la intrarea în vigoare”, 3-4 martie 2017, organizată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Baroul Cluj și I..N.P.P.A. – Centrul Teritorial Cluj, Cluj Napoca;
„Consumul fraudulos de energie – aspecte teoretice și practice”, 18 mai 2017, organizată de Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, București;

2. Conferințe internaționale
„Promovarea intergrităţii în cauzele de corupţie” (4 webinare), Ediţia a 15-a, 5-15 octombrie 2020, în cadrul Şcolii pentru tinerii practicieni anticorupţie din Europa de Sud-Est, organizată de Iniţiativa Regională Anticorupţie (Regional Anticorruption Initiative – RAI) în parteneriat cu Academia Judiciară din Croaţia şi Grupul Global privind Integritatea Judiciară al Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC);
„Service of documents & Taking of evidence abroad”, 17-18 Noiembrie 2016 – ERA, Trier, Germania;
„Applying eu anti-discrimination law”, 8-9 November 2018, – ERA, Thessaloniki, Grecia;
„Procedural safeguards in Criminal Proceedings in the EU in Practice”, 28-29 octombrie 2019, – ERA, Paris, Franța;

 Activitate publicistică
Compatibilitatea dispozițiilor art. 148 litera f) Codul de procedură penală cu principiul prezumției de nevinovăție, în jurisprudența Curții Constituționale, publicat în Repere actuale din jurisprudența Curții Constituționale a României și perspective de justiție europeană, Editura Sitech, Craiova, 2012; (autor);
Repere actuale privind soluționarea acțiunii civile în procesul penal, în jurisprudența recentă a Înaltei Curți și a Curții Constituționale, prezentat în cadrul conferinței (2-3 iunie 2017) „Knowledge – Based Society. Norms, Values and Contemporary Landmarks. – Ediţia a-13-a”, organizat de Universitatea Valahia Târgovişte – Centrul de Cercetări în Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative; publicat în limba engleză în Revista „Supplement of Valahia University Law Study”, Editura Bibliotheca, 2017, pp. 463-478; (autor);
Legislația antiteroristă românească, publicat în revista Punctul Critic, nr. 02 (16) /2016: Terorism fără frontiere, Editura Ideea Europeană; (coautor – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu);
Aspecte de constituționalitate privind regimul probelor în procesul penal în viziunea ultimei inițiative de revizuire majoră a Constituției, publicat în revista Drepturile Omului, nr. 1/2016, p. 33-44 (coautor – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu);
Consideraţii privind receptarea în dreptul intern şi noutăţile consacrate prin Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii, prezentat în cadrul conferinței ştiințifice internațională „Communication, Context, Interdisciplinary”, Ediția a 4-a, 20-21 octombrie 2016, Alpha Institute for Multicultural Studies “Petru Maior” University of Târgu Mureş, ”Gheorghe Șincai” Institute, Romanian Academy, Tîrgu Mureş, publicat de Editura ”Arhipelag XXI” Press, Tîrgu Mureş, 2016; (coautor – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu); (revista este indexată ISI);
Analiză panoramică privind drepturile constituționale ale omului în Zimbabwe, prezentat în cadrul conferinței „Debating globalization. Identity, Nation and Dialogue: Social Sciences” (G.I.D.N.I) din data de 18-19 mai 2017, Tg. Mureș, şi publicat de Editura ”Arhipelag XXI” Press, Tîrgu Mureş, 2017; (coautor – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu);
Delimitări și corelații între reglementarea infracțiunilor de corupție prevăzute în noul Cod penal și cea cuprinsă în Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, prezentat în cadrul conferinței „Debating globalization. Identity, Nation and Dialogue: Social Sciences” (G.I.D.N.I) din data de 18-19 mai 2017, Tg. Mureș, şi publicat de Editura ”Arhipelag XXI” Press, Târgu Mureş, 2017; (coautori – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu, cons. jur. Adelina Ciobanu);
Theoretical and practical aspects related to the prosecutor’s mandatory participation within the criminal proceedings, following the new criminal procedure code, prezentat în cadrul conferinței (25 martie 2016) „Aspecte privind aplicarea noilor coduri civile, penale, fiscale şi al muncii – Ediţia a II-a”, în cadrul programului de formare continuă a judecătorilor la nivel descentralizat, organizat de Tribunalul Dâmboviţa în colaborare cu Universitatea Valahia Târgovişte – Centrul de Cercetări în Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative; publicat în Revista bianuală „Valahia University Law Study” nr. 1-2/2016, pp. 122-135; (coautor – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu);
Supremația Constituției, principiul legalității și incidența acestora asupra izvoarelor dreptului penal și procesual penal, studiu publicat pe site-ul juridic juridice.ro (coautorat, – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu);
Scurte considerații privind instituția pedepsei în constituțiile statelor membre UE, in revista International Law Review (supliment Law Review), nr. 2/2019 (coautorat, – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu);
Infracţiunea continuată şi personalitatea răspunderii penale, juridice.ro, (coautorat, Daiana Florina Burcă);
Dreptul la tăcere al suspectului/inculpatului, între privilegiu legal și circumstanță agravantă judiciară, juridice.ro, (coautorat, Daiana Florina Burcă);
Elemente de neconstituționalitate în Codul de procedură penală (juridice.ro, coautorat Daiana Florina Burcă):
1. Partea I – Renunţarea la aplicarea pedepsei şi limitele speciale prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită
2. Partea a II-a – Sancțiunea nedesemnării unui avocat din oficiu persoanei vătămate în cazul asistenței juridice obligatorii – dispozițiile art. 281 alin. (1) lit. f) CPP
3. Partea a III-a – Regimul probelor derivate din probe obţinute cu încălcarea drepturilor procesual penale
4. Partea a IV-a – Reabilitarea în cazul prescripţiei executării pedepsei
5. Partea a V-a. Drepturile persoanei vătămate și principiul nediscriminării
Elemente de neconstituționalitate în Codul penal (juridice.ro, coautorat Daiana Florina Burcă):
1. Partea I – Renunţarea la aplicarea pedepsei şi limitele speciale prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită
2. Partea a II-a – Cauze de nepedepsire în cazul infracțiunii de mărturie mincinoasă
3. Partea a III-a – Furtul în scop de folosință
Epure c. României, Hotărârea CEDO din 11 mai 2021 – rezumat şi adnotări, studiu publicat pe portalul Editurii Universul Juridic, www.universuljuridic.ro (premium)
Zamfirescu c. României, Hotărârea CEDO din 18 mai 2021 – rezumat şi adnotări, studiu publicat pe portalul Editurii Universul Juridic, www.universuljuridic.ro (premium)

Lucrări – autor unic
Infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie. Vol. I. Luarea de mită, darea de mită, Practică judiciară comentată, Editura Hamangiu, București, 2019;
Infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție. Vol. II. Trafic de influență, cumparare de influență, și infracțiunile asimilate infracțiunilor de corupție, Practică judiciară comentată, Editura Hamangiu, București, 2019;
– Infractiuni de serviciu. Vol. I. Abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, uzurparea funcției, Practică judiciară comentată, Editura Hamangiu, București, 2019;
Infractiuni de serviciu. Vol. II. Delapidarea, purtarea abuzivă, folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, violarea secretului corespondenței, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, obținerea ilegală de fonduri, deturnarea de fonduri, Practică judiciară comentată, Editura Hamangiu, București, 2020;
– Infractiuni privind criminalitatea in cyberspatiu. Practica judiciara recenta adnotata, Vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2020;
Infractiuni privind criminalitatea in cyberspatiu. Practica judiciara recentă adnotată, Vol. II, Editura Universul Juridic, București, 2020;