Vasile Coman

Vasile Coman

Informații personale
Data naşterii: 12 mai 1986

Informații de contact
v.comann@yahoo.com

Pregătire profesională
• Liceul “Bogdan Vodă”, Oraşul Vişeu de Sus, Secţia matematică-informatică (2001-2005)
• Facultatea de Drept, specializarea Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (2005-2009)
• Masterat, la Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj Napoca, Domeniul Drept, Specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor (2009-2010)
• Masterat, la Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania – Brașov, Domeniul Drept, Specializarea Științe penale aprofundate (2012-2014)
• Modulul psihopedagogic (nivel I și II), în cadrul Facultății de Psihologie, Universitatea Transilvania – Brașov (2015 – 2017)
• Institutul Național al Magistraturii – București, octombrie 2011 – mai 2013
• Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej, procuror stagiar, iunie 2013 – decembrie 2014
• Judecătoria Pucioasa, judecător, ianuarie 2015 – iunie 2018
• Tribunalul Prahova – Secţia penală, judecător, iulie 2018 – prezent; (Tribunalul București – Secția I penală, octombrie-noiembrie 2019)

Limbi străine
• Engleza: nivel mediu – avansat: citit, scris, vorbit
• Franceza: nivel mediu – citit, scris, vorbit
• Italiana: începător

Conferinte juridice internationale
– „Service of documents & Taking of evidence abroad”,  November 17-18, 2016 – ERA, Trier, Germania;
– „Applying eu anti-discrimination law”, November 8-9, 2018, – ERA, Thessaloniki, Grecia;
– „Procedural safeguards in Criminal Proceedings in the EU in Practice”, October 28-29, 2019, – ERA, Paris, Franța;

Activitate publicistică
1. Compatibilitatea dispozițiilor art. 148 litera f) Codul de procedură penală cu principiul prezumției de nevinovăție, în jurisprudența Curții Constituționale, publicat în Repere actuale din jurisprudența Curții Constituționale a României și perspective de justiție europeană, Editura Sitech, Craiova, 2012; (autor);
2. Repere actuale privind soluționarea acțiunii civile în procesul penal, în jurisprudența recentă a Înaltei Curți și a Curții Constituționale, prezentat în cadrul conferinței (2-3 iunie 2017) „Knowledge – Based Society. Norms, Values and Contemporary Landmarks. – Ediţia a-13-a”, organizat de Universitatea Valahia Târgovişte – Centrul de Cercetări în Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative; publicat în limba engleză în Revista „Supplement of Valahia University Law Study”, Editura Bibliotheca, 2017, pp. 463-478; (autor);
3. Legislația antiteroristă românească, publicat în revista Punctul Critic, nr. 02 (16) /2016: Terorism fără frontiere, Editura Ideea Europeană; (coautor – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu);
4. Aspecte de constituționalitate privind regimul probelor în procesul penal în viziunea ultimei inițiative de revizuire majoră a Constituției, publicat în revista Drepturile Omului, nr. 1/2016, p. 33-44 (coautor – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu);
5. Consideraţii privind receptarea în dreptul intern şi noutăţile consacrate prin Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii, prezentat în cadrul conferinței ştiințifice internațională „Communication, Context, Interdisciplinary”, Ediția a 4-a, 20-21 octombrie 2016, Alpha Institute for Multicultural Studies “Petru Maior” University of Târgu Mureş, ”Gheorghe Șincai” Institute, Romanian Academy, Tîrgu Mureş, publicat de Editura ”Arhipelag XXI” Press, Tîrgu Mureş, 2016; (coautor – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu);
6. Analiză panoramică privind drepturile constituționale ale omului în Zimbabwe, prezentat în cadrul conferinței „Debating globalization. Identity, Nation and Dialogue: Social Sciences” (G.I.D.N.I) din data de 18-19 mai 2017, Tg. Mureș, şi publicat de Editura ”Arhipelag XXI” Press, Tîrgu Mureş, 2017; (coautor – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu);
7. Delimitări și corelații între reglementarea infracțiunilor de corupție prevăzute în noul Cod penal și cea cuprinsă în Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, prezentat în cadrul conferinței „Debating globalization. Identity, Nation and Dialogue: Social Sciences” (G.I.D.N.I) din data de 18-19 mai 2017, Tg. Mureș, şi publicat de Editura ”Arhipelag XXI” Press, Târgu Mureş, 2017; (coautori – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu, cons. jur. Adelina Ciobanu);
8. Theoretical and practical aspects related to the prosecutor’s mandatory participation within the criminal proceedings, following the new criminal procedure code, prezentat în cadrul conferinței (25 martie 2016) „Aspecte privind aplicarea noilor coduri civile, penale, fiscale şi al muncii – Ediţia a II-a”, în cadrul programului de formare continuă a judecătorilor la nivel descentralizat, organizat de Tribunalul Dâmboviţa în colaborare cu Universitatea Valahia Târgovişte – Centrul de Cercetări în Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative; publicat în Revista bianuală „Valahia University Law Study” nr. 1-2/2016, pp. 122-135; (coautor – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu);
9. Supremația Constituției, principiul legalității și incidența acestora asupra izvoarelor dreptului penal și procesual penal, studiu publicat pe site-ul JURIDICE.ro (coautorat, – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu);
10. Scurte considerații privind instituția pedepsei în constituțiile statelor membre UE, in revista Law Review (in supliment), nr. 2/2019 (coautorat, – conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu);

Lucrări – autor unic
1. Infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie. Vol. I. Luarea de mită, darea de mită, Practică judiciară comentată, Editura Hamangiu, București, 2019;
Infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție. Vol. II. Trafic de influență, cumparare de influență, și infracțiunile asimilate infracțiunilor de corupție, Practică judiciară comentată, Editura Hamangiu, București, 2019;
2. Infractiuni de serviciu. Vol. I. Abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, uzurparea funcției, Practică judiciară comentată, Editura Hamangiu, București, 2019;
3. Infractiuni privind criminalitatea in cyberspatiu. Practica judiciara recenta adnotata, Vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2020;
Infractiuni privind criminalitatea in cyberspatiu. Practica judiciara recenta adnotata, Vol. II, Editura Universul Juridic, București, 2020;