Vali Gheorghiță


Director General Eco-X SA

Inginer de formație, expert în mediu, cu o experiență de peste 20 de ani în industria managementului deșeurilor, Doamna Vali Gheorghiță este Director General al uneia dintre cele mai vechi și performante organizații de preluare a răspunderii extinse a producătorilor (OIREP) din România. Activitatea managerială a Doamnei Gheorghiță include multiple aspecte ale industriei deșeurilor de ambalaje – raportare, colectare, sortare, reciclare, producție – pe care o cunoaște și o gestionează cu succes într-un context legislativ și economic cu multiple provocări.