Valentina Pavel


Valentina Pavel este jurist și cercetător specializat în drept IT. La ApTI – Asociația pentru Tehnologie și Internet este implicată în activități de advocacy și coordonează campanii de informare și conștientizare despre drepturi digitale. Contribuie ca expert național la studii de cercetare în special despre dreptul la viață privată și protecția datelor cu caracter personal și publică articole de specialitate în publicații internaționale.