Tudorel Toader


Informații personale
data nașterii: 25 martie 1960

Informații de contact
ttoader@uaic.ro

Domeniul ocupațional
Domeniul de specialitate – Drept
Îndrumător de doctorat

Experienţă profesională / universitară
– Profesor universitar, din 2003
– Conferențiar universitar, în perioada 1988-2002
– Lector universitar, în perioada 1993-1998
– Asistent universitar, în perioada 1990-1993

Experiență profesională / practică judiciară
– Judecător la Curtea Constituţională a României, octombrie 2006-iulie 2016
– Avocat în cadrul Baroului Iaşi, în perioada 1991-prezent (suspendat pe duratele mandatelor de judecător constituțional și ministru)
– Procuror la Procuratura locală Panciu, judeţul Vrancea, în perioada septembrie 1986-octombrie 1990

Experiență administrativă
– Rector al Universității „ Al.I. Cuza” din Iaşi, din februarie 2016-prezent (suspendat în perioada 23 februarie 2017-24 aprilie 2019)
– Ministru al Justiției, 23 februarie 2017-24 aprilie 2019
– Decan al Facultăţii de Drept – Universitatea „ Al.I. Cuza” Iaşi, din ianuarie 2004-2016
– Prodecan al Facultăţii de Drept, în perioada 1995-decembrie 2003
– Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Drept, în perioada 1993-1995
– Membru în Consiliul Facultăţii de Drept, din 1993-2016
– Membru în Senatul Universităţii ” Al. I. Cuza” din Iaşi, în perioada 1995-2012
– Membru în Colegiul academic al Universității „ Al.I. Cuza”, perioada 2004-2012
– Director al Şcolii doctorale din cadrul Facultăţii de Drept, din 2005-2016
– Vicepreședinte al Academiei de Științe Juridice din România

Educație și formare
1982-1986: Facultatea de Drept – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi;
2004: Colegiul Naţional de Apărare – curs postuniversitar;
1975-1979: Liceul de matematică – fizică „Unirea” din Focşani, judeţul Vrancea

Calificarea / diploma obținută
– Licenţiat în drept
– Doctor în ştiinţe juridice

Disiplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite
– Criminologie, în perioada 1993-1996;
– Drept Penal Român. Partea specială, din 1994 -prezent;
– Infracţiunile prevăzute în legile speciale, în perioada 1999-2011;
– Drept penal european, din 2000-prezent.

Experienţă editorială
În cadrul editurii Junimea din Iaşi, am iniţiat şi coordonez seria de publicaţii juridice JUS. Membru în Colegiul de redacţie la:
– Analele ştiinţifice ale Universităţii „ Al.I. Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe juridice, din 1994-prezent (redactor responsabil din 2004);
– Revista de Drept Penal, din 1998;
– Revista Română de Bioetică, din 2003;
– Curierul judiciar, din 2004;
– Caiete de Drept penal, din 2005;
– Jurnalul de Studii Juridice, Facultatea de Drept – Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, din 2009;
– Acta Universitatis George Bacovia. Juridica;
– Buletinul Curţii Constituţionale, din 2009-2016 (redactor responsabil);
– Dreptul, din 2011;
– Revista de Drept public;
– Revista – Acta Universitatis – Universitatea “Danubius” din Galați;
– Revista de Științe Juridice;
– Journal Of Eastern European Criminal Law;
– Revista de Drept Constituțional, din 2015.

Alte activităţi profesionale
– membru în C.N.A.T.D.C.U. – Comisia naţională de specialitate pentru confirmarea titlurilor de profesor universitar, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul I şi cercetător ştiinţific gradul II, din 2006 – prezent;
– membru în Consiliul Ştiinţific al I.N.M. – Institutul Naţional al Magistraturii, din 2004 – prezent;
– membru în A.I.D.P. – Asociaţia Internaţională de Drept Penal şi Comitetul de Direcţie al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale;
– membru în Asociația Română de Drept Constituțional;
– membru de onoare în Consiliul Științific al Institutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
– membru în A.N.C.S. – Agenția Națională a Cercetării Științifice, din 2015.

Distincții
Ordinul Național „Steaua României” în grad de „Cavaler”, conferit de către Președintele României, prin Decretul nr. 401 din 5 iunie 2012;
Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, conferit de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Reședința Patriarhală din București, sub nr. 10, în 2012, luna iunie, ziua 20
Dr.h.c. – Universitatea „ Bogdan Petriceicu Haşdeu ”, Cahul, Republica Moldova;
Premiul „Anibal Teodorescu”, conferit de către Uniunea Juriștilor din România, pentru lucrarea „Dialogul judecătorilor constituționali”, publicată la editura Universul Juridic, București, 2015;
Premiul „Vintilă Dongoroz”, conferit de către Uniunea Juriștilor din România, pentru lucrarea „Explicațiile noului Cod penal”, vol. I – V, coordonator și coautor, publicată la editura Universul Juridic, București, 2015-2016.

Activitate științifică
”Explicaţiile noului Cod penal, vol. I – III (coordonator și coautor)”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
”Dialogul judecătorilor constituționali (coautor)”, Editura Universul Juridic, București, 2015, ISBN 978-606-673-523-0, 359 pag;
”Constituţia României – decizii CCR, hotărâri CEDO, hotărâri CJUE, legislație conexă – (coautor)”, Editura Hamangiu, București, 2015, ISBN/ISSN: 978-606-27-0278-6;
”Constituţia României reflectată în jurisprudenţa constituţională”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-522-568-8, 329 pag.;
”Noul Cod penal. Comentarii pe articole (coordonator și coautor)”, Editura Hamangiu, București, 2014 ISBN 978-606-678-921-9, 690 pag.;
”Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură penală – corelații cu vechile reglementări, decizii CCR, recursuri în interesul legii, hotărâri prealabile, legislație conexă, hotărâri CEDO – ediţie adnotată”, Editura Hamangiu, București:
– ediția 3 – a, 2016;
– ediţia 2 – a, 2015, ISBN 978-606-27-0147-5;
– ediţia 1 – a, 2014;
“Constituția României reflectată în jurisprudența constituțională”, (Editura Hamangiu, București, 2011)
“Drept penal român. Partea specială”, (Editura Hamangiu, București);
– ediția 7-a, 2012, ISBN 978-606-522-896-2, 549 pag.;
– ediția 6-a, 2012, ISBN 978-606-522-599-9, 555 pag.;
– ediția 5-a, 2011, forma revizuită și actualizată a ediției a 5 –a, din 2010, ISBN 978-606-522-356-1,547 pag.;
– ediția 4-a, 2009, ISBN 978-606-522-098-0, 539 pag.; reeditată tot în 2009, ISBN978-606-522-098-0;
– ediția 3-a, revizuită și actualizată, 2007,” ISBN 978–973–1720–92–0, 500 pag.; reeditată în 2008, ISBN 978–973–1836–85-0, 512 pag.;
– ediția 2-a, 2007, ISBN 978-973-1720-06-7, 440 pag. .
“Infracțiunile prevăzute în Legile speciale”, (Editura Hamangiu, București);
– ediția 6-a, 2014, ISBN 987-606-27-0014-0
– ediția 5-a, 2012, ISBN 978-606-522-766-8, 485 pag.;
– ediția 4-a, 2011,ISBN 978- 606- 522-429-2, 520 pag. .
“Codul penal și Codul de procedură penală, Hotărâri CEDO, Decizii ale Curții Constituționale, Recursuri în interesul legii, ediție adnotată”, (Editura Hamangiu, București);
– ediția 4-a, 2013, ISBN 978-606-522-915-0, 573 pagini;
– ediția 3-a, 2012, ISBN 978-606-522-520-6;
– ediția 2-a, 2011, ISBN 978-606-522-419-3;
– ediția 1–a, 2010.
“Dicționarul personalităților juridice românești, (în colab.)”, (Editura Hamangiu, București, 2008, ISBN 978–606–522–038-6, 260 pag);
“Decennium Moztanicense. Zbornik radova (în colab.),Rijeka, Croația, 2008, ISBN 978-953-6597-67-5.
“Codul penal și Legile speciale – doctrină, jurisprudență, decizii ale Curții Constituționale, hotărâri CEDO,(în colab.)”, (Editura Hamangiu, București, 2007, ISBN 978–973–1720-07- 4, 854 pag.);
“Transition of Criminal Procedure systems” (în colab.), Rijeka, Croatia, 2004, ISBN 953-6597-44-6.
“Legislația medicală(în colab.), București”, (Editura All Beck, 2003, ISBN 973–655–378–7, 401 pag.);
“Infracțiunile prevăzute în legile speciale. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență (în colab.), București”, (Editura All Beck, 2003, ISBN 973-655-340-X, 322 pag);
“Drept penal. Partea specială. Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul studenților, București:
– editura All Beck, 2003, ISBN 973–655–278–0, 324 pag;
– ediția 2-a, 1999, Casa de editură și presă Șansa s.r.l., ISBN 973-9167-79-9, 262 pag.
– ediția 1-a, 1996, ISBN 973-9167-48-9, 295 pag;
“Drept penal. Partea specială, București”, (Editura All Beck, 2002, ISBN 973-655-237-3, 555 pag.);
“Drept penal român. Partea specială (în colab.)”, (Casa de editură și presă Șansa s.r.l., București);
– ediția I-a, 1994, ISBN 973-9167-30-6, 636 pag.;
– ediția a II-a, 1996, ISBN 973-9167-44-6, 669 pag.;
– ediția a III-a -1997, reeditată în 1998, ISBN 973-9167-71-3;reeditată și în 1999, ISBN 973-9167-88-8, 662 pag.;
– ediția a IV-a 2001, ISBN 973–9167–92–6, 736 pag.
“Drept penal. Infracțiuni prevăzute în legile speciale”, ( Editura Fundației Chemarea, Iași, 1993);
Studii şi articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate;
Participări la proiecte de cercetare ştiinţifică;
Participări la diferite Conferinţe și Congrese, organizate în ţară sau în străinătate.

Varia
Limbi străine: engleză, franceză