Tudor Stomff

Tudor StomffINFORMAȚII PERSONALE
data nașterii: 28 august 1949, București

INFORMATII DE CONTACT
email: stomff@gmail.com

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
1963-1967: Liceul Nicolae Bălcescu ( Colegiul Sfântul Sava ), Bucureşti, profilul real
1969-1974: Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Institutul Politehnic București, specializare Electronică Aerospaţială
1975: Şcoala Militara de Ofiţeri de Marină, Mangalia, România, Ofiţer electrician III
1993: Camera Federală de Comerţ a Austriei – Viena, Diplomă profesională în Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii
2005-2009: Academia de Studii Economice din Bucureşti, doctor în ştiinţe economice, specializarea management.
2009-2013: Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti, licenţiat în drept, a susţinut lucrarea de licenţă cu tema „Autorizaţia de construire-specie a actului administrativ”, obţinînd nota 10

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
1974-1978: Ofiţer electronist I în cadrul Comandamentului Flotei de Pescuit Oceanic, Tulcea. Responsabilități: activităţi de radionavigaţie şi radiolocaţie
1978-1979: Inginer proiectant principal III în cadrul Institutului de Cercetări Electronice, București. Responsabilități: cercetare, proiectare şi dezvoltare de sisteme de radiocomunicaţii navale şi aerospaţiale
1979-1989: Şef compartiment în cadrul Institutului Central pentru Construcţii de Maşini, București. Responsabilități: analiza oportunităţii importurilor necesare României din profilul industriei construcţiilor de maşini, electrotehnicii, materialelor de construcţii şi utilităţi publice
1989-1991: Inginer proiectant principal III în cadrul Institutului de Cercetare pentru Tehnologia Construcţiilor de Maşini, București. Responsabilități: proiectare sisteme automatizare pentru industria construcţiilor de maşini şi utilităţi publice
1991-2002: Director în cadrul SC 3T SRL, București. Responsabilități: proiectare, instalare şi servicii pentru aparatura de telecomunicaţii inclusiv transmisii digitale date/voce
2002-2005: Director general în cadrul Autoritatății Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală. Responsabilități: licenţiere, autorizare şi elaborare de Regulamente de organizare şi funcţionare în sectorul serviciilor comunale de utilitate publică
2005-2010: Cadru didactic asociat în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti Responsabilități: managementul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în serviciile de utilitate publică. Managementul securităţii informaţiilor. Analiza, proiectarea, implementarea şi auditarea de Sisteme informaţionale. Platforme internet–intranet, VPN, e-Învăţare, e-Organizare, e-Administrare.

ABILITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERES
– Cadru didactic asociat la Academia de Studii Economice din Bucureşti, lector la cursurile de: managementul calităţii, managementul mediului, managementul sănătăţii şi securităţii în muncă, managementul securităţii informaţiilor
– Consultant dreptul mediului
– Conduc eficient activitatea de laborator pentru informatică managerială, asigurând îndrumarea şi controlul studenţilor, predau la nivelul cerinţelor actuale managementul calităţii mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi managementul securităţii informaţiei
– Electronică aerospaţială şi aplicată: radiolocaţie, sonare, radionavigaţie
-Telefonie digitală: instalare, programare, servicii pentru transmisiuni date/voce.

PARTICIPARE LA PROIECTE DE CERCETARE

– Concesionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, ANRSC, Director general Direcţia licenţe şi managementul calităţii – SAMTID, 2003-2005
– Reabilitarea infrastructurilor sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, ANRSC, Director general Direcţia licenţe şi managementul calităţii – ISPA, 2003-2005.

LUCRĂRI ELBAORATE/PUBLICATE
– Gradul de satisfacţie al consumatorilor şi politica de marketing a organizaţiilor din sfera serviciilor comunale de interes public – în revista Calitatea – acces la succes, nr. 94, anul 9, [6 pag.], 2008, revistă editată de Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii, SRAC, revistă recunoscută CNCSIS – cod 688, cotată B şi indexată în baza de date internaţională EBSCO Publishing, disponibil on-line la www.ebsco.com, ISSN 158-2255-9
– The requirements of integrated management systems for community services of public utilities, in Proceedings of the QIEI 2008 International Conference on Quality – Innovation – European Integration, Sibiu 18-20 Septembrie 2008, Published by University of Tehnology Departament for Interchangeable Manufactoring and industrial Metrology, Viena, Austria, ISBN 3-9018-8841-3, lucrare publicată şi în revista Calitatea – acces la succes, nr. 93, anul 9, [949-953], 2008, revistă editată de Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii, SRAC, revistă recunoscută CNCSIS – cod 688, cotată B şi indexată în baza de date internaţională EBSCO Publishing, disponibil on-line la www.ebsco.com , ISSN 158-2255-9
– Managementul securităţii informaţiei – Sisteme de management pentru securitatea informaţiilor – partea a IV-a, în revista Calitatea–acces la succes, nr. 4, anul 9, 2008, ISSN 158-2255-9
– Managementul securităţii informaţiei – Sisteme de management pentru securitatea informaţiilor – partea a III-a, în revista Calitatea – acces la succes, nr. 3, anul 9, 2008, ISSN 158-2255-9
– Managementul securităţii informaţiei – Sisteme de management pentru securitatea informaţiilor – partea a II-a, în revista Calitatea – acces la succes, nr. 1-2, anul 9, 2008, ISSN 158-2255-9Â
– Managementul securităţii informaţiei – Sisteme de management pentru securitatea informaţiilor – partea a I-a, în revista Calitatea – acces la succes, nr. 12, anul 8, 2007, ISSN 158-2255-9
 Implementarea unui sistem integrat de management în cadrul serviciilor de utilitate publică – în volumul Simpozionului naţional „Calitate, Management, Integrare Europeană – Academia de Studii Economice din Bucureşti, 19-20 februarie 2007, ISBN 9789-7359-4914-3
 Sisteme integrate de comunicare între autorităţile publice şi/sau prestatorii de servicii de utilitate publică şi cetăţeni – în volumul Simpozionului internaţional „Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei”, Academia de Studii Economice din Bucureşti, 23-24 noiembrie 2006, ISBN 9789-7359-4870-2
– Propunere de realizare şi oferire către furnizorii de servicii de utilitate publică a unui sistem de telefonie interactiv integrat cu baza de date – în volumul Conferinţei internaţionale „Guvernarea Modernă a Colectivităţilor Locale din perspectiva Integrării României în Uniunea Europeană”, Academia de Studii Economice din Bucureşti, 15-16 iunie 2006, ISBN 9789-7359-4870-2
– Creşterea eficienţei managementului unei organizaţii din sectorul serviciilor publice prin implementarea unui sistem integrat de management calitate – mediu – sănătate şi securitate ocupaţională – în volumul Simpozionului Internaţional „Reforma Administraţiei Publice în contextul integrării europene”, Academia de Studii Economice din Bucureşti, 27-28 octombrie 2005, ISBN 9789-7359-4846-7
– Managementul securităţii informaţiei – între voinţă şi posibilităţi – în volumul Simpozionului Internaţional „Management şi Competitivitate”, Facultatea de Management, Academia de Studii Economice din Bucureşti, 16-17 decembrie 2004, ISBN 9789-7359-4608-4
– Perspective privind implementarea în România a sistemelor de management pentru securitate şi sănătate în muncă – revista Salubritatea nr. 4 (12), 2004, revistă editată de Asociaţia română de salubritate, ARS, ISSN 158-2974-X
– Depozitele ecologice realităţi şi perspective – revista Salubritatea nr. 3 (11), 2004, revistă editată de Asociaţia română de salubritate, ARS, ISSN 158-2974-X
– Îmbunătăţirea competitivităţii operatorilor din sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală prin licenţierea/autorizarea acestora – revista Salubritatea nr. 2 (10), 2004, revistă editată de Asociaţia română de salubritate, ARS, ISSN 158-2974-X
– Salubrizarea localităţilor contribuie la dezvoltarea durabilă în România – revista Salubritatea nr. 1 (9), 2004, revistă editată de Asociaţia română de salubritate, ARS, ISSN 158-2974-X
– Certificarea operatorilor de servicii publice comunale – cerinţă esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor – curs ANRSC, publicat în Editura Change P.T. Publishing, 2003
– Constantin Tobescu (1893-1951) – (împreună cu Spânu Alexandru-Alin) – dicţionar biografic, Istoria Jandarmeriei Române – Academia Română-Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului,revista Arhivele Totalitarismului, nr. 3-4, 2002;
ISSN 122-1691-7, lucrare citată în Bibliografia istorică a României, vol. X, Editura Academiei Române, Bucureşti 2005, ISBN 9789-7359-4896-6
 Organizarea activităţii de servicii pentru aparatura de telecomunicaţii fabricată în România, în zona Orientului Mijlociu şi Apropiat – lucrare publicată de Institutul Central pentru Construcţii de Maşini în Editura OID – MICM, 1982.