Titiana Ilieș


Experiență profesională
13.01.2023-prezent: președinte delegat al Curții de Apel Suceava
01.01.2017-01.01.2023: vicepreședinte al Curții de Apel Suceava
Aprilie-august 2021: membru în comisia de evaluare pentru promovare efectivă în funcții de execuție la nivelul Curții de Apel Suceava
Octombrie-decembrie 2020: membru în comisia de evaluare pentru promovare efectivă în funcții de execuție la nivelul Curții de Apel Suceava
August 2020: membru în comisia de examinare (proba orală) la disciplina drept procesual penal la examenul de capacitate
Noiembrie 2017: membru în comisia de examinare la disciplina drept procesual penal la examenul de capacitate
octombrie 2015: membru în comisia de examinare (proba orală) la disciplina drept procesual penal la examenul de capacitate
2017: membră în grupul de lucru al proiectului „Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale”
19.11.2013-prezent: membru/membru supleant în comisia de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel Suceava
2011: membru în comisia promovare în funcții de conducere
24.01.2008-20.04.2015: preşedinte al secţiei penale şi pentru cauze cu minori din cadrul Curţii de Apel Suceava
1.11.2008-octombrie 2014: membru în Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava
1.03.2007-prezent: judecător la Curtea de Apel Suceava, secţia penală şi pentru cauze cu minori
15.07.2000-28.02.2007: judecător la Tribunalul Suceava
20.10.2005-28.02.2007: membru în Colegiul de conducere al Tribunalului Suceava
1.11.1995-14.07.2000:  judecător la Judecătoria Rădăuţi

Educație și formare
2008: Master în domeniul Management în industrie, administraţie şi servicii la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
2007: Master în domeniul Ştiinţe penale şi criminalistică la Universitatea Mihail Kogălniceanu Iaşi
1991-1995: Facultatea de Drept – Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Perfecționare profesională
4-5 aprilie 2022: seminar „Jurisprudența CEDO în materia drepturilor fundamentale-aspecte penale”, București
19 decembrie 2019: seminar, Comunicarea actelor de procedură prin mijloace electronice; Strategii de automotivare profesională: de la managementul personal la performanța în profesie, Suceava
18 decembrie 2018: seminar „Hotărârile CEDO relevante cu incidență în cauze soluționate la instanțele arondate Curții de Apel Suceava”, „Managementul conflictelor”, Suceava
15 martie 2018: seminar „Puterea lucrului în echipă: de la persoană la grup”, Suceava
7-8 decembrie 2017: seminar „Management judiciar”, București
27 noiembrie 2017: seminar „Dialogul Curții Constituționale cu magistrații”, sala Nicolae Iorga, Palatul Parlamentului,
30 martie 2017: Sesiunea extraordinară a profesiilor juridice – Ediția a II-a, Universitatea Ștefan cel Mar Suceava.
16-17 februarie 2017: seminar Noul Cod penal, Noul Cod de procedură penală, Curtea de Apel Suceava
11-12 februarie 2016: Conferinţa privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a noului Cod penal şi noului Cod procedură penală
10 decembrie 2015: seminar, Suceava: Managementul stresului, (primul modul)
18-19 iunie 2015: seminar, Suceava, Noul Cod penal, din cadrul proiectului româno-norvegian „Asistenta pentru consolidarea capacitatii sistemului judiciar din Romania de a face fata noilor provocari legislative si institutionale”
11-12 mai 2015: seminar, Suceava, Noul Cod de procedură penală, din cadrul proiectului româno-norvegian „Asistenta pentru consolidarea capacitatii sistemului judiciar din Romania de a face fata noilor provocari legislative si institutionale”
6-7.10.2014: seminar Suceava, Combaterea corupţiei şi a criminalităţii economico – financiare
7.11.2014: Suceava, seminar, „Interpretarea noilor dispoziţii ale Codului de procedură penală prin prisma practicii instanţelor”
12.12.2013: seminar Noul Cod penal, Suceava
21-22.10. 2013: seminar Noul Cod penal, Suceava
7-8 octombrie 2013: seminar Noul Cod de procedură penală, Suceava
12 iunie 2013: seminar cu tema Protecţia informaţiilor clasificate, Bucureşti
18-19 iunie 2012: seminar cu tema Noul Cod Penal, Suceava
11-12 iunie 2012: seminar cu tema noul Cod de procedură penală,Suceava
3- 5 octombrie 2011: seminar cu tema Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură penală, Suceava
23 noiembrie 2010: seminar cu tema Legea nr. 202/2010, Suceava
15 decembrie 2009: seminar cu tema „Evaluarea profesională a magistraţilor”, Suceava
18 decembrie 2009: seminar cu tema „Aspecte privind remediile procesual penale în cadrul depăşirii termenului rezonabil al procesului penal”, Suceava
4-8 mai 2009: seminar cu tema „ Lupta împotriva criminalităţii economico financiare” Poiana Braşov
22 – 25 iunie 2009: seminar de formare a formatorilor, Poiana Braşov
23 – 25 mai 2007: Campania Educaţie pentru drepturile copilului, Suceava
26 septembrie 2005: Seminar cu tema „Justiţia pentru minori”, Iaşi
28 -29 aprilie 2005: Seminar cu tema „Implementarea mandatului european de arestare”, Bucureşti

Lucrări publicate
Colaborator Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2020
Membru în colegiul de redacţie a culegerilor de practică judiciară:
– Buletinul Jurisprudenţei Curţii de Apel Suceava pe anul 2009, Editura Universul Juridic, Bucureşti
– Buletinul Jurisprudenţei Curţii de Apel Suceava pe anul 2010, Editura Universul Juridic, Bucureşti
– Buletinul Jurisprudenţei Curţii de Apel Suceava pe anul 2011, Editura Universul Juridic, Bucureşti