Tania Ţene

Experienţă profesională
2010-prezent: Ofițer de poliție judiciară, Direcția Generală Anticorupție din Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.)
2007-2010: Ofiţer specialist în ştiinţele educaţiei, Inspectoratul General al Poliției Române (M.A.I.)
2004-2007: Expert în educaţie, Proiectul pentru Învăţământul Rural RO 4691, Proiect al Guvernului României cofinanţat de Banca Mondială
1991-2004: Cadru didactic în învățământul preprimar, primar, liceal și universitar

Educație și formare
2012-2016: Licență, Facultatea de Drept a Universităţii „Drăgan” din Lugoj
2003-2004: Curs postuniversitar Psihologie comunitară, Universitatea de Vest Timişoara
1999-2002: Licență, Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest Timișoara, specializarea științele educației
1987-1991: Bacalaureat, Şcoala Normală Caransebeş, profil pedagogic
2010-2013: Programe de specializare – Expert prevenirea şi combaterea corupţiei, Asistent relaţii publice şi comunicare, Manager de proiect, Management educațional

Publicații
2016: Folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual în raport cu luarea de mită, Revista de Drept Penal, vol. 23, Iss. 3/4 (iulie-decembrie 2016)
2015: Tratamentul penal al corupției în mediul privat: articolul 308 din Codul penal, articol de coautor, publicat în Buletinul Documentar și de Informare privind activitatea de prevenire și combatere a corupției, Ed. M.A.I., Anul IX, Nr. 2(17)/2015, ISSN 1844-7066