Stela Stoicescu


Experiență profesională
– Doctor în drept, summa cum laude, Drept civil, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept („Rolul judecătorului național în asigurarea justului echilibru între libertatea de exprimare și dreptul la reputație în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului” – coordonator : Prof. Emerit Dr. Corneliu Bîrsan)
– Asistent universitar la disciplinele „Dreptul familiei. Regimuri matrimoniale”, „Drept civil. Parte generală” şi „Drept civil. Persoane”, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti – februarie 2021 – prezent
– Formator colaborator, disciplina CEDO, Institutul Naţional al Magistraturii – aprilie 2017 – prezent
– Activitate de seminarizare – colaborator, disciplina „Drept civil. Parte generală” şi „Drept civil. Persoane”, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti – octombrie 2017 – ianuarie 2021
– Activitate de seminarizare – colaborator, disciplina „Dreptul familiei. Regimuri matrimoniale”, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti – 2014 – prezent
– Judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, secţia civilă : 30.01.17- prezent
– Judecător stagiar, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti 01.07.2015-30.01.2017
– Stagiu de formare profesională în cadrul Curţii Europene a Drepturilor Omului, Strasbourg – 01 august 2015 – 31 octombrie 2015
– Auditor de justiţie, INM – octombrie 2013 – iunie 2015