Banking


Ștefania Murariu

Ştefania Murariu îşi desfăşoară activitatea în domeniul juridic de 20 de ani din care 15 ani în cadrul sistemului Ministerului Finanţelor Publice. După absolvirea Facultăţii de Drept a continuat pregătirea sa profesională specializându-se în drept civil şi comercial prin finalizarea unui curs postuniversitar, iar în anul 2017 a absolvit masterul în dreptul muncii în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, participând totodată la numeroase alte cursuri de specializare în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

De-a lungul timpului a parcurs toate etapele profesionale de la consilier juridic până la cea de director, nerenunţând nici un moment la instrumentarea dosarelor din instanţă.

Ca şi membru al Consiliului director al A.C.J.S.F.B. a fost coorganizator de conferinţe internaţionale şi seminarii pe teme propuse de către membrii asociaţiei noastre.

Împreună cu Consiliul director îşi propune, în principal, să contribuie la relanserea şi consolidarea asociaţiei noastre şi prin asigurarea pregătirii profesionale continue a membrilor noştri, organizând în continuare seminari şi conferinte pe teme de actualitate, necesare şi importante pentru activitatea pe care aceştia o desfăşoară, evenimente la care să fie invitaţi, ca şi vorbitori, atât specialişti de top din domeniul respectiv dar şi membrii asociaţiei, iar prin intermediul site-ului asociaţiei la aceste evenimente să aibă acces toţi membrii.

Un alt obiectiv este colaborarea cu publicaţiile de specialitate din domeniul juridic pentru a da posiblitatea membrilor asociaţiei să se afirme printre specialiştii din domeniul financiar sau bancar.

Nu în ultimul rând este necesară monitorizarea cu atenţie a propunerilor legislative de modificare a legislaţiei incidente profesiei de consilier juridic precum şi iniţierea cooperării cu alte asociaţii profesionale ale consilierilor juridici din diferite ramuri ale economiei româneşti în vederea stabilizării reglementarilor legislative privind profesia noastră