Ștefan Naubauer

Ștefan Naubauer s-a născut în anul 1977 la Pitești, județul Argeș.

A obținut licența în științe juridice la Facultatea de Drept a Universității din București (2002), absolvind ulterior cursuri postuniversitare de specializare (Instituții constituționale și instituții politice, 2003), master (Drept social român și european, 2005) și doctorat (Dreptul muncii, 2011, sub conducerea ilustrului Profesor Ion Traian Ștefănescu).

În octombrie 2003 a început activitatea didactică în învățământul superior ca asistent universitar asociat la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative a Universității din Piteşti (disciplinele Drept procesual civil și Drept comercial). În anul 2008 s-a titularizat asistent universitar la Catedra de Drept a Academiei de Studii Economice din Bucureşti (disciplinele Dreptul muncii și Elemente de drept civil). Din anul 2010 este lector universitar la Facultatea de Drept a Universității “Nicolae Titulescu” din București (disciplinele Instituții de drept civil, Instituții de drept procesual civil, Organizarea profesiilor liberale).

În ianuarie 2004 a devenit membru al Baroului București, fiind înscris pe Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei. Este titular al cabinetului individual de la dobândirea calității de avocat definitiv, specializat în litigii de muncă.

Din anul 2005 are o activitate neîntreruptă ca formator la Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.), titular la disciplinele: Organizarea și etica profesiei de avocat; Drept civil și drept procesual civil. În anul 2010 a fost atestat formator la Institutul Notarial Român.

A îndeplinit funcțiile de director executiv adjunct al I.N.P.P.A. (2008-2012) și șef al Departamentului de studii, cercetări juridice și cooperare internațională al acestui institut (2012-2017). A fost redactor șef al revistei Pandectele Române, redactor șef adjunct al Revistei române de dreptul muncii, fondator și redactor șef al Buletinului I.N.P.P.A., membru în Comitetul de redacție al revistei Dreptul editată de Uniunea Juriștilor din România. În prezent este membru în Consiliul științific al revistei Dreptul și în Comitetul științific internațional al Challenges of the Knowledge Society.

În anul 2015 a fost ales membru supleant al Consiliului Baroului București (responsabil cu resortul “Politici profesionale, apărarea profesiei și contencios”), membru al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (2015-2019, reales pentru al doilea mandat 2019-2023) și arbitru la Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaților (Baroul București). În anul 2019 a fost ales membru al Consiliului Baroului București (responsabil cu resorturile „Pregătire profesională”, „Disciplinar”, „Politici profesionale, apărarea profesiei și contencios”, „Monitorizare legislație, elaborare propuneri legislative și relația cu autoritățile publice”) și vicepreședinte al Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților (Baroul București) pentru câte un mandat de 4 ani. Din anul 2022 este membru în Comisia pentru Coordonarea Acțiunilor Barourilor din cadrul Federației Barourilor Europene (FBE).

A publicat în calitate de autor și coautor peste 70 de lucrări științifice în domeniul dreptului.

Dintre distincțiile ce i-au fost conferite, amintim: Premiul «IUSTITIA» acordat de Baroul Dolj pentru activitatea publicistică remarcabilă în domeniul dreptului (octombrie 2021); Diploma de Excelență acordată de Baroul Argeș în semn de recunoaștere pentru opera dedicată profesiei de avocat (octombrie 2021); Diploma de Merit acordată de Uniunea Juriștilor din România (decembrie 2021); Medalia Meritul Masonic Cultural – Clasa I – conferită de Marea Lojă Națională din România în semn de recunoaștere și înaltă apreciere a meritelor sale culturale și educaționale extraordinare în folosul comunității masonice române și al societății civile din România (noiembrie 2022).