Ștefan Naubauer


Ștefan Naubauer s-a născut în anul 1977 la Pitești, județul Argeș.

Este absolvent și licențiat al Facultății de Drept a Universității din București (2002). A absolvit cursuri postuniversitare de specializare (Instituții constituționale și instituții politice, 2003), masterat (Drept social român și european, 2005) și doctorat (Dreptul muncii, 2011, sub conducerea ilustrului Profesor Ion Traian Ștefănescu). 

În octombrie 2003 a început activitatea didactică în învățământul superior ca asistent universitar asociat la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative a Universității din Piteşti (disciplinele Drept procesual civil și Drept comercial). În anul 2008 s-a titularizat asistent universitar la Catedra de Drept a Academiei de Studii Economice din Bucureşti (disciplinele Dreptul muncii și Elemente de drept civil), iar în anul 2010 a fost numit în funcția didactică de lector universitar la Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București (Master „Carieră judiciară” – disciplinele: Organizarea profesiilor liberale, Instituții de drept civil și Instituții de drept procesual civil; Licență – disciplinele: Drept procesual civil, Dreptul securității sociale, Istoria statului şi dreptului românesc). Din anul 2024 este conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București (Master „Carieră judiciară” – disciplinele Organizarea profesiilor juridice liberale, Instituții de drept civil, Instituții de drept procesual civil; Licență – disciplina Drept procesual civil).

În ianuarie 2004 a devenit membru al Baroului București, fiind înscris pe Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei. Este titular al cabinetului individual de la dobândirea calității de avocat definitiv, specializat în litigii de muncă. 

Din anul 2005 este formator la Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.), în prezent fiind titular la disciplinele: Organizarea și etica profesiei de avocat; Drept civil și drept procesual civil. În anul 2010 a fost atestat formator la Institutul Notarial Român, coordonator al disciplinei Organizarea şi exercitarea profesiilor liberale.

A îndeplinit funcțiile de director executiv adjunct al I.N.P.P.A. (2008-2012) și șef al Departamentului de studii, cercetări juridice și cooperare internațională al acestui institut (2012-2017). A fost redactor șef al revistei Pandectele Române (2006-2011), redactor șef adjunct al Revistei române de dreptul muncii (2005-2015), fondator, redactor șef adjunct și redactor șef al Buletinului I.N.P.P.A. (2005; 2008-2010; 2011-2012), membru în Comitetul de redacție al revistei Dreptul editată de Uniunea Juriștilor din România (2014-2016). În prezent este membru în Consiliul științific al revistei Dreptul (din 2016) și în Comitetul științific internațional al Challenges of the Knowledge Society (din 2013). 

În anul 2015 a fost ales membru în Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (2015-2019, reales de Congresul avocaților pentru mandatele: 2019-2023; 2023-2027) și arbitru la Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaților din cadrul Baroului București (2015-2019, reconfirmat de Consiliul Baroului București pentru mandatele: 2019-2023; 2023-2027). În anul 2019 a fost ales membru al Consiliului Baroului București (2019-2023, reales de Adunarea Generală Electivă a Baroului București pentru mandatul 2023-2027) și vicepreședinte al Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților din cadrul Baroului București (2019-2023, reales de Consiliul Baroului București pentru mandatul 2023-2027). Din anul 2022 este membru în Comisia pentru Coordonarea Acțiunilor Barourilor la nivelul Federației Barourilor Europene (FBE). În anul 2023, Congresul avocaților l-a ales în funcția de președinte al Comisiei Centrale de Disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România și a fost numit Coordonator General al Departamentului Consiliului Baroului București pentru coordonarea și controlul activității Filialei București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților din România (C.A.A.).; în același an, a dobândit calitatea de arbitru la Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București.

A publicat în calitate de autor și coautor peste 70 de lucrări științifice în domeniul dreptului. 

Dintre distincțiile ce i-au fost decernate, amintim: Premiul «IUSTITIA» acordat de Baroul Dolj pentru activitatea publicistică remarcabilă în domeniul dreptului (octombrie 2021); Diploma de Excelență acordată de Baroul Argeș în semn de recunoaștere pentru opera dedicată profesiei de avocat (octombrie 2021); Diploma de Merit acordată de Uniunea Juriștilor din România (decembrie 2021); Medalia Meritul Masonic Cultural – Clasa I – conferită de Marea Lojă Națională din România în semn de recunoaștere și înaltă apreciere a meritelor sale culturale și educaționale extraordinare în folosul comunității masonice române și al societății civile din România (noiembrie 2022).