Ștefan NaubauerȘtefan Naubauer a obținut licența în științe juridice la Facultatea de Drept a Universității din București (2002), absolvind ulterior cursuri postuniversitare de specializare (Instituții constituționale și instituții politice, 2003), master (Drept social român și european, 2005) și doctorat (Dreptul muncii, 2011). Și-a început activitatea didactică în învățământul superior juridic în anul 2003, fiind în prezent lector universitar la Facultatea de Drept a Universității “Nicolae Titulescu” din București (disciplinele: Instituții de drept civil, Instituții de drept procesual civil, Organizarea profesiilor liberale). Din ianuarie 2004 este avocat pledant, membru al Baroului București, specializat în litigii de muncă. Din anul 2005 este formator al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.), titular la disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat. În anul 2010 a fost atestat ca formator al Institutului Notarial Român. A îndeplinit funcțiile de director executiv adjunct al I.N.P.P.A. (2008-2012) și șef al Departamentului de Studii, Cercetări Juridice și Cooperare Internațională al acestui institut (2012-2017). A fost redactor șef al revistei Pandectele Române, redactor șef adjunct al Revistei Române de Dreptul Muncii, fondator și redactor șef al Buletinului I.N.P.P.A., membru în comitetul de redacție al revistei “Dreptul” editată de Uniunea Juriștilor din România. În prezent este membru în comitetul științific al revistei “Dreptul” și membru în comitetul științific internațional al Challenges of the Knowledge Society. A publicat în calitate de autor/coautor peste 60 de lucrări științifice în domeniul dreptului. În anul 2015 a fost ales membru supleant al Consiliului Baroului București (calitate în care a fost desemnat responsabil cu resortul “Politici profesionale, apărarea profesiei și contencios”), membru al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (2015 – 2019, reales în al doilea mandat 2019-2023) și arbitru la Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaților (Baroul București). În anul 2019 a fost ales membru al Consiliului Baroului București (responsabil cu resorturile „Pregătire profesională”, „Disciplinar”, „Politici profesionale, apărarea profesiei și contencios”, „Monitorizare legislație, elaborare propuneri legislative și relația cu autoritățile publice”) și Vicepreședinte al Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților.