Stanca-Ioana Gidro

Stanca-Ioana Gidro este avocat de peste 40 de ani, domeniul preponderent fiind cel al dreptului civil, domeniu în care și-a susținut și teza de doctorat. A fost Decanul Baroului Cluj în perioada 2006-2014 și este membru în Consiliul Baroului Cluj.  Este director al Centrului Teritorial INPPA Cluj din 2012, membru al Consiliului UNBR din 2006 și membru al Comsiei Permanente UNBR în perioada 2011-2019. Este președintele Comisiei Barourilor de Est din cadrul Federatiei Barourilor Europene din 2015.  Participarea la acest forum european a deschis dialogul cu colegii avocați din întreaga Europa, permitand comparatia cu reglementarile profesionale din alte tari și în același timp identificarea problemelor legate de modernizarea profesiei de avocat și a celor legate de autoreglementarea profesiei, pentru mentinerea standardului ridicat al controlului pregatirii profesionale, a aptitudinilor, a respectului procedurilor dar mai ales pentru integritatea profesiei de avocat și a respectului eticii profesionale.