Sorina Doroga


Informaţii de contact
sorina.doroga@e-uvt.ro / avsorinadoroga@gmail.com

Experienţă relevantă
2016-prezent: Cadru didactic, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara (asistent universitar / lector);
2017-prezent: Cabinet individual de avocat Sorina Doroga;
2009-2017: Avocat, Valentin & Asociații, Timișoara;
2011: Foreign Attorney Trainee, Gorman & Williams, Baltimore, Maryland, Statele Unite ale Americii.

Educaţie şi formare
2018-2019: Studii masterale (LL.M.) la Harvard Law School, Harvard University;
2012-2015: Studii doctorale, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept;
2008-2010: Studii masterale, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept;
2004-2008: Studii de licență, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept.

Varia
Drepturile contribuabililor – Mecanisme de protecție europene și internaționale, C.H. Beck, București 2019;
Dreptul Uniunii Europene în hotărâri și cazuri practice (cu Raluca Bercea), ediția a 2-a, revăzută și adăugită, Universul Juridic, București 2018;
Dreptul Uniunii Europene în 100 de hotărâri și cazuri practice (cu Raluca Bercea), Universul Juridic, București 2017;
Groups of Companies [Romania] (cu Lavinia Tec), în volumul „Company Laws of the EU” (Andrea Vicari, Alexander Schall, ed.), C.H. Beck · Hart · Nomos, în curs de apariție (2020);
Extraordinary Corporate Transactions. Liquidation and Winding Up [Romania] (cu Dan Alexandru Sitaru), în volumul „Company Laws of the EU” (Andrea Vicari, Alexander Schall, ed.), C.H. Beck · Hart · Nomos, în curs de apariție (2020);
Avocatul în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Schița unui portret (cu Alexandra Mercescu) – în volumul „Despre Juriști” (editori Raluca Bercea și Alexandra Mercescu), Universul Juridic, București 2017;
”Este articolul 6 CEDO – ramura civilă – un instrument util pentru protecția drepturilor contribuabililor?” – în volumul Conferinței Internaționale a Doctoranzilor în Drept, Timișoara, 2015, Ediția a 7-a, Universul Juridic, București 2015
„Relația de subordonare în cadrul raporturilor juridice fiscale și schimbarea paradigmei în context european” – în volumul Conferinței Internaționale a Doctoranzilor în Drept, Timișoara 2014, Ediția a 6-a, Universul Juridic, București 2014;
„Riscul de credit, tipuri de garanții și interacțiunea dintre acestea în contractele de credit bancar” – în volumul „Contractul de credit bancar. Principiile, legea, uzanțele”, Universul Juridic, București 2013 (Editor Lucian Bercea);
„Judecătorul de drepturile omului în Uniunea Europeană după adoptarea Tratatului de la Lisabona. Discuții referitoare la mecanismele propuse prin proiectul de acord privind aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană a Drepturilor Omului” – în volumul „Mai este Curtea Europeană a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficient?” Universul Juridic, București 2013 (Coordonator Raluca Bercea);
„Principiul nediscriminării în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene privind impozitarea directă” – în volumul Conferinței Internaționale a Doctoranzilor în Drept, Timișoara , 2013, Ediția a 5-a, Universul Juridic, București 2013.