Sorin Fildan


Sorin Fildan

Informaţii de contact
GSM: 0040744787006
e-mail: s_fildan@yahoo.com

Didactice
– Lector universitar doctor, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe juridice
– Drept civil. Contractele speciale
– Drept civil. Succesiuni
– Drept comercial şi bancar

Alte responsabilitati profesionale si administrative
– Director al Departamentului I.D./F.R.;
– Membru al Senatului universităţii
– Membru în Consiliul Departamentului de drept privat al Facultăţii de Ştiinţe juridice
– Redactor şef adjunct al revistei „Studii Juridice”, Arad;
– Referent ştiinţific Editura Cordial Lex
– Membru AEXEA

Lucrări publicate
– Sorin Fildan, Ştefan-Ioan Lucaciuc, Des aspects pratiques concernant l´action en prestation tabulaire et l´action ayant comme objet la formulation d´une décision juridique qui peut tenir lieu d’un acte authentique d´aliénation, în STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE EUROPENE, Volumul Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi Centrul european de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara 16-18 iulie 2009, Edit. Wolters Kluwer România, Bucureşti, 2009, p. 226-238, ISSN: 2066-6403
– Sorin Fildan, Ioana Mihnea, Ştefan-Ioan Lucaciuc, Publicitate imobiliară, ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, Edit. „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2009, 259 p., ISBN: 978-973-664-334-7
– Sorin Fildan, Ioana Mihnea, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a VI-a revăzută şi adăugită, Edit. „Vasile Goldiş”, University Press, Arad, 2009, 352 p., ISBN: 978-973-664-335-4
– Sorin Fildan, Ioana Mihnea, Drept civil. Drepturi reale, ediţia a VII-a revăzută şi adăugită, Edit. „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2009, 283 p., ISBN: 978-973-664-361-3
– Mircea Mureşan, Sorin Fildan, Ştefan- Ioan Lucaciuc, Drept civil. Succesiuni, Edit. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2009, 298 p., ISBN: 978-973-9480-68-0
– Mircea Mureşan, Sorin Fildan, Simeon Murgu, Ioana Mihnea, Narcisa-Mihaela Stoicu Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru examenul de licenţă, Edit. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2009, 570 p., ISBN: 978-973-9480-71-0
– Mircea Mureşan, Sorin Fildan, Ioana Mihnea, Ştefan-Ioan Lucaciuc, Drept civil. Curs selectiv pentru învăţământul universitar economic, Edit. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2009, 623 p., ISBN: 978-973-9480-69-7
– Mircea Mureşan, Sorin Fildan, Ioana Mihnea, Narcisa- Mihaela Stoicu, Drept şi legislaţie agroturistică, Edit. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2009, 197 p., ISBN: 978-973-9480-80-2
– Mircea Mureşan, Sorin Fildan, Ioana Mihnea, Ioan Liviu Tăut, Elemente de drept civil, ediţia a 5-a revăzută, Edit. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2009, 429 p., ISBN: 978-973-9480-69-7
– Mircea Mureşan, Sorin Fildan, Drept civil. Persoanele, Edit. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2009, 274 p., ISBN: 978-973-9480-70-3
– Mircea Mureşan, Sorin Fildan, Drept civil. Partea generală, Edit. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2009, 320 p., ISBN: 978-973-9480-81-9
– Mircea Mureşan, Sorin Fildan, Drept civil. Contractele speciale, Edit. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2009, 348 p., ISBN: 978-973-9480-78-9
– Mircea Mureşan, Sorin Fildan, Aurelia Cotuţiu, Ioana Mihnea, Narcisa- Mihaela Stoicu, Drept civil şi procedură civilă, Edit. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2009, 291 p., ISBN: 978-973-9480-82-6
– Mircea Mureşan, Dicţionar de drept civil, actualizat, îndreptat şi dezvoltat de: M. David, S. Fildan, Kocsis Jozsef, P. Vasilescu (coord.), Edit. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2009, 704 p., ISBN: 978-973-9480-56-7
– Ioana Mihnea, Sorin Fildan, Dreptul de autor, Edit. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2009, 146 p., ISBN: 978-973-9480-84-0
– Alin-Titus Pîrcălab, Sorin Fildan, Informatică juridică, Edit. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2009, 312 p., ISBN 978-973-9480-77-2

Studii
– Absolvent al Facutăţii de Drept din cadrul Universităţii „Vasile Goldiş” din Arad
– 2010, Doctor în drept civil, Universitatea de Vest Timişoara