Sînziana Bîrsanu

Sînziana Bîrsanu a profesat ca avocat specializat în drept financiar-bancar, iar, în prezent, este consilier juridic. A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București și Colegiul juridic franco-român de studii europene. Este doctorand, iar tema sa de cercetare vizează domeniul malpraxisului.

Zone de interes: drept comercial și bancar, capital markets, drept european, malpraxis. Este pasionată de cărți, muzee, teatru și istorie.