Simona Gherghina

Simona Gherghina

– 2014-prezent: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Conferențiar – Drept financiar public, Drept bancar (licență), Finanțarea investițiilor publice prin contracte de concesiune și contracte de delegare a gestiunii, Finanțarea investițiilor publice prin contracte de parteneriat public-privat (Master Achiziții publice, Concesiuni, Parteneriat Public-Privat)
– 2012-2014: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Lector – Drept financiar public, Spaţiul Monetar European, Fondurile structurale ale UE
– 1994-2012: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, asistent universitar – Drept financiar public, Drept fiscal şi Drept bancar
– 1992-1994: Academia de Studii Economice, Catedra de Drept, preparator universitar – Drept civil, Drept comercial
– 1992-1994: Academia Română, Institutul de Cercetări Juridic, cercetător ştiinţific stagiar, Departamentul de Drept privat.