Simona Gherghina


Simona Gherghina este profesor la Facultatea de Drept a Universității din București, unde predă Drept financiar public, Uniunea Economică și Monetară, Contracte de concesiune și Parteneriat public-privat.

Este director al programului de master Achiziții publice, Concesiuni și Parteneriat public-privat al aceleiași facultăți. A publicat mai multe cărți și articole de specialitate referitoare la garanțiile publice, datoria publică, finanțarea investițiilor publice, drept financiar public, concesiunea de lucrări și servicii publice, în cadrul activității sale de cercetare fiind și director în proiectul de cercetare „Finanțarea investițiilor publice: între limitările legale și bugetare și protejarea interesului public”, precum și cercetător senior în cadrul proiectului de cercetare româno-francez „From Fiscal Compact to Constitution: Shaping a Legal Form for the Balanced Budget Rule” (Universitatea Aix-Marseille).

De asemenea, are o experienţă semnificativă de peste 25 de ani ca avocat în proiecte de finanţări complexe, fonduri de investiții, drept bancar (credite sindicalizate, risk sharing, project finance, operaţiuni de trezorerie), concesiuni de bunuri şi servicii publice, parteneriate public-privat, contracte FIDIC aferente unor lucrări de reabilitare pentru instalații industriale, lucrări de infrastructură rutieră (inclusiv proceduri arbitrale internaționale).

Experiență profesională
– 2016-prezent: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Profesor – Drept financiar public, Uniunea Economică și Monetară, Contracte de concesiune și Parteneriat public-privat
– 2014-2016: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Conferențiar – Drept financiar public, Drept bancar (licență), Finanțarea investițiilor publice prin contracte de concesiune și contracte de delegare a gestiunii, Finanțarea investițiilor publice prin contracte de parteneriat public-privat (Master Achiziții publice, Concesiuni, Parteneriat Public-Privat)
– 2012-2014: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Lector – Drept financiar public, Spaţiul Monetar European, Fondurile structurale ale UE
– 1994-2012: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, asistent universitar – Drept financiar public, Drept fiscal şi Drept bancar
– 1992-1994: Academia de Studii Economice, Catedra de Drept, preparator universitar – Drept civil, Drept comercial
– 1992-1994: Academia Română, Institutul de Cercetări Juridic, cercetător ştiinţific stagiar, Departamentul de Drept privat.