Silviu Gabriel Barbu

Silviu-Gabriel Barbu

Informații personale
Data nașterii: 3 septembrie 1970

Experiență profesională (rezumat)
– prezent: judecător detașat la MAE – însărcinat cu afaceri – misiune diplomatică a României în Zimbabwe și Malawi
– 2007-2012: Judecător la Curtea de Apel Brașov (profesia de bază)
– decembrie 2012 – prezent: Inspector General al afacerilor externe din cadrul Ministerului Afacerilor Externe – coordonator al Corpului de Control și Evaluare Diplomatică
– mai – noiembrie 2012: Secretar General Adjunct în cadrul Ministerului Justiției
– octombrie 2006 – iunie 2007: Consilier de Stat în cadrul Administrației Prezidențiale, Departamentul Constituțional Legislativ
– august 2002 – martie 2006: Director la Penitenciarul Codlea
– septembrie 1996 – august 2002: Procuror militar în cadrul Parchetului Militar Brașov și Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar/Curtea de Apel Militară București (delegare)

Experiență academică
– octombrie 2000 – prezent: Cadru didactic titular la Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Brașov
– octombrie 2006 – prezent: Cadru didactic asociat la Facultatea de Drept, Universitatea din București

Educație și formare
– 1991-1995: Licență în Științe juridice (învățământ cu frecvență) – Facultatea de Drept, Universitatea din București
– 2010: Doctorat în Științe juridice, Dimensiunea constituțională a libertății individuale – Facultatea de Drept, Universitatea din București
– 2013: Studii diplomatice – Institutul Diplomatic Român
et cetera.

Lucrări relevante publicate
– Excluderea unui membru al unui partid politic. Dispoziții neconstituționale ale Legii partidelor politice, Jurnalul de Drept și Științe Administrative (JOLAS), Nr. 4/2015
– Codex constituțional. Scurtă prezentare a Constituțiilor statelor membre ale UE, Editura Monitorul Oficial, București, 2015 (coautorat)
– Contencios administrativ și fiscal. Sinteză de jurisprudență, Editura Hamangiu, București, 2013 (coautorat)
– Drept execuțional penal. Partea generală, Editura Sitech, Craiova, 2012
– Recomandări europene în domeniul aplicării sancțiunilor penale, Editura Sitech, Craiova, 2012
– Drept execuțional penal. Ediția a 2-a, Editura C. H. Beck, București, 2008 (coautorat)
et caetera (peste 30 de studii juridice publicate)