Silviu-Gabriel Barbu

Informații personale
Data nașterii: 3 septembrie 1970
Locul nașterii Corabia/Olt

Experiență profesională
– 2018 – 2020: judecător Curtea de Apel București
– 2006 – 2018: judecător Curtea de Apel Braşov
– 2016-2018: diplomat în serviciul extern al României, însărcinat cu afaceri la Ambasada României din Zimbabwe şi Malawi
– 2016: judecător detaşat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe – Agentul Guvernamental CJUE
– 2012-2016: Inspector general al afacerilor externe – Ministerul Afacerilor Externe – director al Corpului de Control şi Evaluare Diplomatică
– 2000- prezent: cadru didactic universitar (în prezent conf.univ.dr.) – Facultatea de Drept a Universităţii Transilvania din Braşov (titular – cumul de funcţii); domeniul Drept public
– 2012: Secretar general adjunct la Ministerul Justiţiei – coordonator al A.N.P.
– octombrie 2006 – decembrie 2010; din octombrie 2013: cadru didactic asociat Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept (drept public)
– 2006-2007: Consilier de Stat Administraţia Prezidenţială – Departamentul Constituţional Legislativ
– 2002-2006: Direcţia Generală a Penitenciarelor, director al Penitenciarului Codlea
– 2002-2004: expert naţional la Consiliul Europei (sesiuni) – doua comisii pentru politici în materie penală
– 1995-2002: procuror civil și militar.

Educație și formare
2016: Curs postuniversitar “Conflict management and negotiation” – Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”
2015: Curs postuniversitar – Colegiul Național de Informatii din cadrul Academiei Nationale de Informatii Bucuresti
2014: Curs „Manager”, curs certificat internaţional Celemi
2013: Curs Diplomație şi Securitate – Institutul Diplomatic Român Bucureşti
2011-2012: Diploma absolvire curs mediere – SC Uzamint SRL Braşov
2001-2010: Doctor în ştiinţe juridice – cursuri fără frecvenţă; titlul validat de Ministerul Educației și Cercetării în mai 2011 (Dimensiunea constituțională a libertăţii individuale) – Universitatea Bucureşti; Facultatea de Drept  București
2007: Curs postuniversitar ”Integrarea europeană şi buna guvernare” – Universitatea Naţională de Apărare Bucureşti – Colegiul Naţional de Apărare Bucureşti
2005: Diplomă – Curs postuniversitar ”Managementul resurselor de apărare pentru personalul de conducere”,  în limba engleză – Universitatea Naţională de Apărare – Centrul  Regional Pentru Managementul Resurselor de Apărare – Braşov
2004: Curs ”Negocierea conflictelor”
2003: Curs ”Management penitenciar”
2002: Curs postuniversitar ”Managementul resurselor de apărare pentru specialişti” în limba engleză – Universitatea Transilvania Brașov – Facultatea de Științe Economice – Centrul Regional Pentru Managementul Resurselor de Apărare Braşov
2002: Diplomă – ”Curs de pregătire militară pentru ofiţerii de stat major – magistraţi militari” – Academia Trupelor De Uscat ”Nicolae Bălcescu” – Sibiu
2000-2001: ”Curs postuniversitar pentru pregătirea personalului didactic din învăţământul autorizat” – Universitatea ”Transilvania” din Braşov – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Braşov
1998-1999: ”Curs postuniversitar de ştiinţe penale – Criminalistică” – Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept
1997: ”Curs de perfecţionare în ştiinţe penale – Criminalistică”
1995: ”Curs de specializare în drepturile omului” – Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept în colaborare cu Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului ”RENÉ CASSIN” (Franţa) / Bucureşti (România)
1991-1995: Diplomă licenţiat în ştiinţe juridice – cursuri de zi – Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept Bucureşti

Informații suplimentare 
– Membru în echipa de redactare a Enciclopediei Juridice Române, sub egida Academiei Române (din anul 2015);
– Expert ştiinţific în cadrul Forumului Constituţional (Parlamentul României) coordonat de Asociaţia ProDemocraţia – din martie 2013
– din luna iunie 2013 – membru în Consiliul Ştiinţific Consultativ al Ministrului Justiţiei;
– din septembrie 2012 – octombrie 2014 – Membru în Consiliul Naţional de Integritate
– din 2011 membru în Asociaţia Europeană a Judecătorilor Administrativi (AEAJ ), organizaţie europeană cu sediul legal în Trier, Germania, compusă din judecători administrativi din statele membre ale Uniunii Europene şi din Consiliul Europei. AEAJ se întruneşte anual în 4 grupuri de lucru, care se ocupă cu Independenţa şi eficienţa jurisdicţiei administrative; Dreptul mediului; Dreptul fiscal; Dreptul de azil şi imigrare
– decembrie 2002 – septembrie 2004 – expert naţional la Consiliul Europei (sesiuni) – comisii pentru politici in materie penala
– Diploma “Meritul Judiciar” clasa a V-a, nr. 699 din 28 iunie 2002, acordată de Preşedintele României la propunerea Procurorului General al României şi a Consiliului Superior al Magistraturii pentru activitatea desfăşurată în magistratură
– Peste 35 de articole pe teme de drept, publicate în reviste de specialitate juridică, compendii de drept constituţional, precum si la simpozioane naţionale de ştiinţe juridice, ştiinţe militare şi ştiinţe socio-umane ;
– Coordonator organizare conferințe, moderator, keynotes speaker în cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionale
– Membru în colegiul de redacţie al “Revistei de Criminalistica”
– Coordonator proiect tematic – drept administrativ pe site juridice.ro
– Coordonator site abcjuridic.ro (realizat împreună cu trei studenti)

Lucrări relevante publicate
– Codex Constitutional, constitutiile statelor membre UE traduse în limba romana și comentate, coautorat sub coordonarea prof. univ. dr. Ștefan Deaconu, colectiv prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu și prof. univ. dr. Ioan Muraru, editura Monitorul Oficial, proiect al Ministerului Justitiei.
– Contencios administrativ si fiscal. Sinteza de jurisprudenţa, Edit Hamangiu 2013 (coautorat Marcela Comşa)
– Administrarea probelor în unele state europene în litigii privind dreptul mediului, Edit.Sitech, 2012. Lucrarea are la bază un set de chestionare care au fost aplicate de către AEAJ unor judecători specializaţi în litigii administrative referitoare la dreptul mediului, din mai multe state europene. Sinteza a fost prezentată în cadrul conferinţei din 4 octombrie 2012 organizată la Roma (subsemnatul în calitate de speaker workshop)
– Monografie ”Dimensiunea constituțională a libertății individuale”, Editura Hamangiu, 2011;
– Manual pentru studenţi ”Contencios constituţional” (Editura Hamangiu Bucureşti, 2009)- coautorat prof. Ioan Muraru ş.a.
– Curs ”Drept execuţional penal” (ediţia a doua, revăzută şi completată – Editura C.H. Beck, 2008) – (coautorat dr. Alexandru Şerban)
– Curs ”Drept execuţional penal” – Editura All Beck, 2005 – (coautorat dr. Alexandru Şerban).

Distincții
„Meritul Judiciar” – Decret al Preşedintelui României – 2000.


:: Silviu-Gabriel Barbu este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]


Ultima actualizare a acestei pagini: 2 ianuarie 2021