Silviu-Dorin Şchiopu


Silviu-Dorin Şchiopu

Assistant Lecturer (Department of Law), Transylvania University of Brașov (2016-2021)

Contacts:
Email: dorinxschiopu@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9927-1016

Education:
Doctoral Studies (PhD Study Programme of Civil Law), Lucian Blaga University of Sibiu (in progress)

Publications:
Șchiopu, S.-D. (2022). În căutarea unui responsabil cu protecția datelor / In Search of a Data Protection Officer [Editorial]. Revista română pentru protecţia şi securitatea datelor cu caracter personal nr. 1/2022, 10-14.
Șchiopu, S.-D. (2018). Unele considerații cu privire la originalitatea tezelor de doctoratRevista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 1/2018, 20-31.
Șchiopu, S.-D. (2017). Efectivitatea dreptului de a fi uitat. I. Alexe, N. D. Ploeșteanu, D.-M. Șandru (coord.), Protecția datelor cu caracter personal, București: Editura Universitar, 2017.
Șchiopu, S.-D. (2017). Dreptul de „preempțiune” al moştenitorului concesionarului unui loc de înhumare. Revista Universul Juridic nr. 1/2017, 36-44.
Șchiopu, S.-D. (2017). Unele delimitări conceptuale privind serviciile funerare şi prestatorii acestora. Revista Universul Juridic nr. 7/2017, 72-82.
Șchiopu, S.-D. (2016) [coautor]. Fişa nr. 28. Soțul supraviețuitor şi clasele de moştenitori legali; Fişa nr. 31. Filiația. G. Boroi, M.M. Pivniceru (coord.), Fişe de drept civil. Partea generală. Persoane. Drepturi reale principale. Obligații. Contracte. Succesiuni. Familie, București: Editura Hamangiu, 2016.