diandra-toma

Silvia Lucia CristeaProf. univ. dr. la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Studii Economice din București.

Profesor titular la disciplinele ”Drept civil. Persoanele” (anul I) în cadrul Facultății de Drept, precum și pentru ”Raportul de drept civil în materia afacerilor”, la masterul de Drept antreprenorial al Facultății de Drept; totodată am fost illo tempore, și sunt și profesor titular la profilele economice ale ASE, predând discipline ca: dr. afacerilor, dr. fiscal, dr. comercial, dr. societar, elemente de dr. civ. și fiscal, dr. com. internațional, dr. vamal și fiscal la facultăți ca: CIG, FABBV, Cibernetică, EAM, REI, Comerț etc.

De-a lungul carierei universitare am publicat peste 120 de studii și articole în domenii ca dreptul comercial, dreptul comerțului internațional și dreptul afacerilor și peste 25 de monografii, cursuri și cărți de specialitate dintre care enumăr: ”Cambia în dreptul comparat” (unic autor), Ed. Lumina Lex, 2001; ”Drept comercial” (coautor), Ed. Lumina Lex, 2002; ”Dreptul afacerilor” (unic autor), Ed. Universitară, 2008; ”Drept societar” (coautor), Ed. Universitară, 2008; ”Tehnici de finanțare în dreptul afacerilor” (coordonator), Ed. ASE, 2009; ”Dreptul afacerilor-ediția a III-a, revizuită și adăugită” (unic autor), Ed. Universitară, 2012; ultima carte publicată este: ”Cambia în relațiile comerciale internaționale. Abordare de drept comparat/Bill of exchange in international trade relations. A comparative law approach ” – ediție bilingvă, Ed. ASE, București, 2018, constituind traducerea tezei mele de doctorat și intenționez să public lucrarea de master ”Teaching Commercial Law through the medium of English – a course design proposal”.

Am participat la mai multe proiecte de cercetare, între care, ca director am condus proiectul ”Tehnici de finanţare în comerţul internaţional” , în perioada: 2007-2008; cea mai recentă fiind calitatea de expert cercetare stiințifică în Proiectul POSDRU „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească”, Contract POSDRU/159/1.5/S/140106, organizat de Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice, la care am calitatea de cercetător asociat din anul 2010.

Încă de la prima ediție, din anul 2017, am onoarea să fac parte din comitetul științific al Conferinţei internaționale ”Perspective juridice asupra Internetului”, organizată de Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, conferință ajunsă la ediţia a IV-a. O altă calitate este aceea de membru în colectivul de redacţie al revistei “Bulletin, law and social sciences series”, editată de UPG-Ploieşti (revistă în bazele de date EBSCO şi Ulrich’s). Din anul 2010 sunt membră a comitetului ştiinţific de organizare a Conferinţei internaţionale “Exploration, education and progress in the third millennium” a Facultății de Drept şi Știinţe sociale şi politice a Univesităţii Dunărea de Jos-Galaţi. Începând cu anul 2011 mă număr printre editorii revistei ”Tribuna juridica”/Juridical Tribune, singura revistă de științe juridice din România indexată în Web of Science Clarivate Analytics, realizată de Departamentul de Drept al ASE. Relevantă este şi calitatea de membru în colectivul de redacţie al revistei “Monitorul fiscalităţii internaţionale”, editor Wolters Kluwer, de la înfiinţarea acesteia, în 2008. Începând anul 2006 am organizat sesiunile de comunicări ale Catedrei de Drept atât pentru cadrele didactice, masteranzi şi doctoranzi, cât şi sesiunile ştiinţifice studenţeşti, de-a lungul multor ani.

Încheind studiile universitare am fost angajată la Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, timp de doi ani, perioadă în care am beneficiat și de șansa de a urma cursurile Institutului de Drept Comparat de la Strasbourg, ciclul I la Trier (Germania), în anul 1991, și Ciclul II la Trapani (Italia), în anul 1992.

Am susținut teza de doctorat în 2001, în cadrul Facultății de Drept din Universitatea din București, cu titlul ”Evoluții recente ale regimului juridic al cambiei în relațiile comerciale internaționale” sub îndrumarea eminentului jurist și ilustru profesor Octavian Căpățînă. Studiul cambiei mi-a facilitat și obținerea unei burse de excelență acordată de Ministerul Educației din Quebec, Canada, în anul 1997.

În prezent sunt și cercetător juridic asociat la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române.