Sevastian Cercel

Sevastian Cercel

– 2012-prezent: Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova
– 2010-prezent: Conducător de doctorat în Drept Civil, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
– 2007-prezent: Profesor universitar doctor în Drept Civil (Partea Generală, Persoanele, Drepturi Reale), Facultatea de Drept Universitatea din Craiova
– 2003-2007: Conferenţiar universitar doctor în Drept Civil (Drepturi Reale), Drept Civil (Partea
Generală), Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
– 1999-2003: Lector universitar doctor în Elemente de Dreptul Familiei şi Stare Civilă, Drept şi Legislaţie Agrară (cursuri) şi Drept Civil (Partea Generală), Drept Civil (Drepturi Reale), Dreptul Familiei (seminarii), Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
– 1997-1999: Asistent universitar în Drept Civil (Partea Generală), Teoria Generală a Dreptului, Drept Civil (Drepturi Reale) – seminarii, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
– 1994-1997: Preparator universitar în Drept Civil (Partea Generală), Teoria Generală a Dreptului, Drept Civil (Drepturi Reale) – seminarii, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova.