Avocați, Drept penal


Sebastian Simon

Sebastian Simon

Avocatul Sebastian Simon este rezultatul a 7 ani de studiu și practică intensă în materia dreptului penal.

Fiind pasionat de criminalistică și de dreptul penal, preocupat de posibilitatea apărării și promovării drepturilor și libertăților omului, urmarea cursurilor Facultății de Drept a fost o consecință firească, fiind absolvent și licențiat al acesteia din anul 2010 cu titlul onorific de “Șef de promoție”.

Urmare a rezultatelor obținute în anul 2008, am beneficiat de Bursa Erasmus în Italia oferită de Ministerul Educației, fiind pregătit în materia dreptului penal italian de Av. Spasari Angelo.

Pregătirea mea a continuat în anul 2011 cu Masterul în Științe Penale, urmat la Facultatea de Drept a Universității din București, cu titlul lucrării de disertație “Considerații privind caracterul nedrept al privării de libertate”, profesor îndrumator Av. Dr. Andrei Zarafiu.

Din anul 2012 sunt absolvent al Institutului de Pregătire și Perfecționare a Avocaților din București.

În iulie 2013 am fost delegat să particip în calitate de avocat la Școala de Vară organizată la Sinaia de Consiliul Superior al Magistraturii, cu tema “Strengthening judicial cooperation to protect victims of crimes” (Întărirea cooperării judiciare pentru protecția victimelor  infracțiunilor).

Din 1 iulie 2013 sunt Avocat Definitiv în Baroul Bacău, având drept de a pune concluzii la Judecătoriile,Tribunalele și Curțile de apel din toată țara.