Sebastian Rădulețu


Locul și data nașterii:
Cluj-Napoca, 16 august 1975

Informații de contact:
sebastian.raduletu@gmail.com
sebastian.raduletu@pmb.ox.ac.uk

Experiență profesională:
– Avocat (din 1998), partener în cadrul SCA Rădulețu și Gherghe, Baroul Dolj. În calitate de avocat, a reprezentat reclamanți în fața Curții Europene a Drepturilor Omului în mai multe cauze, unele dintre ele relevante pentru jurisprudența Curții cu privire la România.
– Avocat cu dreptul de a pleda în fața Curții Penale Internaționale (ICC List of Counsel) (din 2018)
– Profesor universitar doctor (din 2015), Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, titular al disciplinelor „Drept Penal General” și „Libertăți fundamentale”;
– Abilitarea de a conduce doctorate în Drept, domeniul Drepturile Omului (certificat de abilitare din 2014);
– Membru supleant din partea României în cadrul Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) (mai – octombrie 2022);
Visiting professor în cadrul HEC Management School Liège Université (din 2015)
– Membru al mai multor organizații profesionale:
European Criminal Bar Association (ECBA)
International Criminal Court Bar Association (ICCBA)
European Criminal Law Academic Network (ECLAN)
Farthing scholar și ulterior Retained Lecturer la Pembroke College, Universitatea Oxford, calitate în care a susținut tutoriale de Drept Penal (Criminal Law) (2015-2018)
Visiting scholar la Columbia Law School, New York City, USA (februarie – mai 2018)
Visiting scholar la Queen Mary School of Law, University of London (august – septembrie 2012)
– Jurist în cadrul grefei Curții Europene a Drepturilor Omului, Strasbourg (2001-2002)

Educație
– Postgraduate Diploma in European Union Law (2014-2015), King’s College Londra, Marea Britanie
– Master of Studies in International Human Rights Law (2012-2014), Universitatea Oxford, Oxford, Marea Britanie. Pentru acest program de studii a primit o bursă integrală de la Clarendon Fund, instituție finanțată de Editura Oxford University Press.
– Diplôme Inter-Universitaire de cycle III « Droits Fondamentaux » (2000-2001) Universitatea Paris X Nanterre – Universitatea din Nantes
– Diplôme d’Université de Droit des Affaires Franco – Roumain (2000-2001), Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne  –  Universitatea București
– Studii doctorale (Diplomă de doctor în drept) (1997-2000), Universitatea din Craiova
– Facultatea de Litere și Istorie, specializarea Istorie – Limba Engleză (1994-1998), Universitatea din Craiova
– Facultatea de Drept (1993-1997), Universitatea din Craiova

Selecție publicații
National Prosecutions as the Main Remedy in Cases of Massive Human Rights Violations: An Assessment of the Approach of the European Court of Human Rights, International Journal of Transitional Justice, 2015, 9, 449-468 (ijtj.oxfordjournals.org​), Oxford University Press
Acest articol a fost citat și în prestigioasa revistă Yale Journal of International Law
The Right of Members of the Clergy to Form and Join Trade Unions and the Autonomy of Religious Organizations—a Recent Case of the European Court of Human Rights, Oxford Journal of Law and Religion, volume 3, issue 1, February 2014, 168-172​ (ojlr.oxfordjournals.org​​), Oxford University Press
– Coautor al comentariului articolelor 31 și 88-93 din Codul de procedură penală în lucrarea coordonată de Mihai Udroiu, Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, București, Edițiile 2 (2017) și 3 (2020)
Protecția dreptului de proprietate prin jurisprudența constituțională în perioada interbelică, Revista de științe juridice nr.2/2018
Investigatorii sub acoperire şi dreptul la un proces echitabil – regulile generale stabilite în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Revista Pandectele Române nr. 4/2011, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, ISSN – 1582-4756
Limitele libertăţii de exprimare în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României, Revista Pandectele Române nr. 8/2011, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, ISSN – 1582-4756
– Coautor, alături de Crina Kaufman, al articolului: Procedura afacerilor «pilot» şi aplicarea acesteia în cauzele Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la România, Revista Pandectele Române nr. 2/2011, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, ISSN – 1582-4756