Sebastian Rădulețu

Prof. univ. dr. Sebastian Rădulețu este judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Locul și data nașterii:
Cluj-Napoca, 16 august 1975

Experiență profesională:
– Judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (începând cu 3 iulie 2023), ales din partea României;
– Avocat (1998-2023), partener în cadrul SCA Rădulețu și Gherghe, Baroul Dolj. În calitate de avocat, a reprezentat reclamanți în fața Curții Europene a Drepturilor Omului în mai multe cauze, unele dintre ele relevante pentru jurisprudența Curții cu privire la România;
– Avocat cu dreptul de a pleda în fața Curții Penale Internaționale (ICC List of Counsel) (2018-2023);
– Profesor universitar doctor (din 2015), Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, titular al disciplinelor „Drept Penal General” și „Libertăți fundamentale”;
– Abilitarea de a conduce doctorate în Drept, domeniul Drepturile Omului (certificat de abilitare din 2014);
– Membru supleant din partea României în cadrul Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) (mai – octombrie 2022);
– Visiting professor în cadrul HEC Management School Liège Université (2015-2023);
– Membru al European Criminal Law Academic Network (ECLAN);
– Farthing scholar și ulterior Retained Lecturer la Pembroke College, Universitatea Oxford, calitate în care a susținut tutoriale de Criminal Law (Drept Penal) (2015-2018);
– Visiting scholar la Columbia Law School, New York City, USA (februarie – mai 2018);
– Visiting scholar la Queen Mary School of Law, University of London (august – septembrie 2012);
– Consilier al Ministrului Justiției (iulie-decembrie 2008);
– Conferențiar universitar (2008-2015), lector universitar (2002-2008), asistent universitar (2000-2002), preparator universitar (1997-2000), Facultatea de Drept, Universitatea in Craiova;
– Jurist în cadrul grefei Curții Europene a Drepturilor Omului, Strasbourg (2001-2002).

Educație
– Doctor în drept (2023), Universitatea Oxford. Pentru acest program de studii a primit o bursă integrală Oxford-Farthing, acordată de către Universitatea Oxford și Colegiul Pembroke. Teza de doctorat se intitulează Corporate Criminal Liability under European Union Law (Răspunderea penală a persoanei juridice în dreptul Uniunii Europene);
– Postgraduate Diploma in European Union Law (2016), King’s College London;
– Master of Studies in International Human Rights Law (2012-2014), Universitatea Oxford. Pentru acest program de studii a primit o bursă integrală, acordată de Clarendon Fund, instituție finanțată de Editura Oxford University Press;
– Diplôme Inter-Universitaire de cycle III « Droits Fondamentaux » (2000-2001) Universitatea Paris X Nanterre – Universitatea Nantes;
– Diplôme d’Université de Droit des Affaires Franco – Roumain (2000-2001), Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne  –  Universitatea București;
– Doctor în drept (2000), Universitatea din Craiova;
– Facultatea de Litere și Istorie, specializarea Istorie – Limba Engleză (1994-1998), Universitatea din Craiova;
– Facultatea de Drept (1993-1997), Universitatea din Craiova.

Selecție publicații
– National Prosecutions as the Main Remedy in Cases of Massive Human Rights Violations: An Assessment of the Approach of the European Court of Human RightsInternational Journal of Transitional Justice​, 2015, 9, 449-468, Oxford University Press;
Acest articol a fost citat și în prestigioasa revistă Yale Journal of International Law;
– The Right of Members of the Clergy to Form and Join Trade Unions and the Autonomy of Religious Organizations—a Recent Case of the European Court of Human RightsOxford Journal of Law and Religion, volume 3, issue 1, February 2014, 168-172​, Oxford University Press;
Dreptul la libertate şi la siguranță. Comentariul articolului 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, studiu aprofundat, publicat în patru părți în Revista Dreptul, numerele 12/2022, 1/2023, 3/2023 și 4/2023;
– Coautor al comentariului articolelor 31 și 88-93 din Codul de procedură penală în lucrarea coordonată de Mihai Udroiu, Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, București, Edițiile 2 (2017), 3 (2020) și 4 (2023);
– Protecția dreptului de proprietate prin jurisprudența constituțională în perioada interbelică, Revista de științe juridice nr.2/2018;
– Investigatorii sub acoperire şi dreptul la un proces echitabil – regulile generale stabilite în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Revista Pandectele Române nr. 4/2011;
– Limitele libertăţii de exprimare în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României, Revista Pandectele Române nr. 8/2011;
– Coautor, alături de Crina Kaufman, al articolului: Procedura afacerilor «pilot» şi aplicarea acesteia în cauzele Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la România, Revista Pandectele Române nr. 2/2011.