Săndel Lucian Macavei


Studii
2007: învăţământ postuniversitar de master la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor a Universităţii Babeş- Bolyai în domeniul „Managementul resurselor umane”;
2006: Cluj Napoca; învăţământ postuniversitar de master la Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Balyai, domeniul drept penal, specializarea – ştiinţe penale şi criminalistică;
1996: Facultatea de Drept – Universitatea “Babeş-Bolyai”, ; ; Doctor în disciplina: “Drept procesual penal”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, Şcoala Doctorală (2010).

Activitate
2010-prezent: judecator, Înalta Curte de Casație și Justiție;
2007-2009: judecător Curtea de Apel Cluj;
2005-2007: judecător Tribunalul Cluj;
1996-2005: judecător Judecătoria Năsăud și Judecătoria Bistrița.

Publicări
– Perspective, propuneri, în ceea ce priveşte sistemul căilor de atac penale din România, în “Caiete de drept penal” nr. 2/2008, Editura C.H.Beck, Bucureşti;
– Curtea de Apel Cluj, Buletinul jurisprudenţei.Repertoriu anual 2007 (colegiul de redacţie), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
– Curtea de Apel Cluj, Buletinul jurisprudenţei. Repertoriu anual 2008 (colegiul de redacţie), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
– Opinii referitoare la căile de atac aplicabile hotărârilor ce soluţionează cererea de revizuire, în „Dreptul” nr. 4/2009, Ed. C.H.Beck, Bucureşti;
– Cazul de casare prevăzut de pct. 17/1 al art. 385/9 C.proc.pen. privit prin prisma jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în „Revista română de jurisprudenţă” nr. 1/2011, Ed. Universul Juridic, Bucureşti;
– Principiul echipolenței abordat din perspective jurisprudențiale penale și civile, în „Dreptul” nr. 9/2011, Ed. C.H.Beck, Bucureşti (coautor);
– Apelul declarat peste termen versus cerere de rejudecare, în „Revista română de jurisprudenţă” nr. 1/2012, Ed. Universul Juridic, Bucureşti;
– Comentariu pe marginea art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenția europeană a drepturilor omului vizând dreptul la două grade de jurisdicție în materie penală, în „Revista română de jurisprudenţă” nr. 3/2013, Ed. Universul Juridic, Bucureşti;
– Dreptul la două grade de jurisdicție în materie penală, în „Revista de drept penal” nr. 2/2013, Asociația română de științe penale, Bucureşti;
– Infracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Lege penală mai favorabilă. Standarde internaționale, în „Revista română de jurisprudenţă” nr. 1/2015, Ed. Universul Juridic, Bucureşti (notă completatoare);
– Sintagma „chestiune de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei” folosită de legiuitor în cuprinsul art. 475 C. proc. pen., în „Revista română de jurisprudenţă” nr. 2/2016, Ed. Universul Juridic, Bucureşti;
– Cazul de recurs în casaţie prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen., în „Revista română de jurisprudenţă” nr. 1/2019, Ed. Universul Juridic, Bucureşti.