Sache Neculaescu


Date personale
S-a născut la 19 septembrie 1946 în com. Pietrari, jud. Dâmbovița.
Este căsătorit și are un fiu jurist și diplomat.

Studii
– Absolvent al Liceului „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște, 1964;
– Licențiat al Facultăţii de Drept a Universității din Bucureşti, Promoția 1971;
– Doctor în Drept, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, 1985 – cu teza „Fundamentul și condițiile răspunderii civile delictuale”, conducător ştiinţific Dr. Doc. Yolanda Eminescu (Prof. Dr. Stanciu Cărpenaru, președinte, iar Prof. Dr. Doc. Tudor Popescu și Prof. Dr. Ion Rucăreanu, membri ai comisiei de doctorat);
– Bursă de studii la Institutul Universitar Internaţional Luxemburg, 1987, la recomandarea doamnei Dr. Doc. Yolanda Eminescu.

Carieră și funcții profesionale
– Avocat în Colegiul / Baroul Dâmboviţa din anul 1971;
– Membru al Consiliului Colegiului de Avocați Dâmbovița (1976 – 1981);
– Vicepreședinte (1981 – 1985) și, ulterior, Președinte (1985 – 1989) al Colegiului de Avocați Dâmboviţa;
– Membru al Consiliului Baroului Dâmbovița (1991 – 2005).

Carieră și funcții universitare
– Profesor Universitar Emerit de Drept Civil – Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității “Valahia” din Târgovişte (instituție academică la a cărei înființare și-a adus aportul) – cadru didactic universitar din anul 1993, parcurgând toate treptele ierarhiei universitare, în prezent fiind Profesor asociat;
– Șeful Catedrei de Drept Privat (1998 – 2002), iar ulterior, în perioada 2002 – 2012, Prodecan (un mandat) și, respectiv, Decan (două mandate) al Facultăţii de Drept și Științe Administrative a Universității „Valahia” din Târgovişte;
– A participat în calitate de invitat la Comisiile de evaluare ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) la mai multe Facultăți de Drept din țară, și anume, Oradea, Constanța, București (la cele din cadrul Universităților „Ecologică”, „Româno-Americană”, „Nicolae Titulescu”, „Titu Maiorescu”);
– A organizat și totodată participat la numeroase conferințe și seminarii, atât în țară cât și în străinătate;
– Membru titular fondator al Academiei de Ştiinţe Juridice din România, Secția de Drept Privat, din 2015.

Autor de cărți și studii juridice
A scris 15 cărți de Drept Civil:
* manuale și cursuri universitare:
– „Teoria generală a obligațiilor”, Ed. Lumina Lex, 2001;
– „Introducere în dreptul civil”, Ed. Lumina Lex, 2001;
– „Drept civil. Introducere în dreptul civil”, Ed. Hamangiu, 2008;
– “Drept civil. Drepturile reale principale”, Ed. Hamangiu, 2008.
* monografii:
– „Răspunderea civilă delictuală. Examen critic al condiţiilor şi fundamentului răspunderii civile delictuale în dreptul civil român”, Ed. Şansa, 1994;
– „Izvoarele obligaţiilor în Codul civil. Analiză critică și comparativă a noilor texte normative”, Ed. CH Beck, 2013;
– „Studii de drept privat. Pledoarii pentru reforma Codului Civil”, Ed. Universul Juridic, 2020.
Are în curs de apariție la Ed. Universul Juridic lucrarea „Izvoarele obligațiilor, între tradiții și reformâ”.
* coautor al volumelor colective:
– „Noul Cod civil. Studii și comentarii”, Ed. Universul Juridic – vol. I – 2012, vol. III partea I – 2014, vol. IV – 2016;
– „Instituţii de drept civil. Curs selectiv”, Ed. Universul Juridic – trei ediții: 2012, 2013 și 2016;
– „Enciclopedia Juridică Română. Volumul I – A-C”, Ed. Academiei Române & Ed. Universul Juridic, 2018 (a coordonat Secțiunea de Drept Privat a volumului, calitatea de coordonator al acestei secțiuni având-o și pentru următoarele volume aflate în pregătire).
Este autor a 53 de studii de Drept Civil publicate în reviste de specialitate româneşti („Dreptul”, „Studii de drept românesc”, „Revista română de drept privat”, „Analele Facultății de Drept din Târgoviște” ș.a.) și străine precum și în volume, 10 dintre acestea fiind publicate în reviste cotate ISI.
A prezentat 24 de comunicări științifice la conferințe internaționale.

Activități administrative
– Membru al Consiliului Municipal Târgoviște (2000 – 2008, două mandate), Președinte al Comisiei Juridice;
– Membru al Consiliului Județean Dâmbovița (2008 – până în prezent, patru mandate), Președinte al Comisiei Juridice;
– În anul 2004, a fost invitat al Primăriei Corbetta, Provincia Milano, Italia, pentru încheierea Protocolului de înfrățire cu Municipiul Târgoviște;
– În perioada 7-19 martie 2005, a participat ca invitat la Programul de pregătire a formatorilor în administrația publică desfășurat la Universitatea Perugia, Italia.

Participări la congrese și reuniuni internaționale
– Participant la al 25-lea Congres al Academiei Româno-Americane de Arte și Științe, Cleveland, Ohio, SUA – 12-16 iulie 2000;
– Participant la al 26-lea Congres al Academiei Româno-Americane de Arte și Științe, Montreal, Canada – 25-29 iulie 2001;
– Participant la Forumul orașelor și regiunilor Europei de Sud-Est organizat de Congresul Puterilor locale si regionale ale Europei, Skopje, Macedonia, 16-18 noiembrie 2000;
– Invitat la reuniunile Asociației Europene a Facultăților de Drept (ELFA) organizate la Birmingham (2003), Strasbourg (20 -21 februarie 2004), Leuven (9-11 februarie 2006), Barcelona (23 -24 februarie 2007), Varşovia (noiembrie 2007), Hamburg (28 februarie – 1 martie 2008).

Premii, distincții și apreciere
– În perioada 13-16 septembrie 2005, a fost Visiting professor la Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității Castilla La Mancha din Ciudad Real, Spania;
– La 7 aprilie 2010, a primit titlul de Cercetător științific de onoare al Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Departamentul de Drept Privat „Traian Ionașcu”;
– La 30 mai 2012, i s-a acordat Diploma de Profesor Emerit, „pentru excelență didactică și de cercetare”, al Universității „Valahia”, laudatio fiind prezentat de către Prof. Dr. Stanciu Cărpenaru;
– Uniunea Juriştilor din România i-a acordat:
* Premiul colectiv „Andrei Rădulescu”, în anul 2012, pentru lucrarea „Noul Cod civil. Studii și comentarii” – vol. I;
* Premiul „Mihail Eliescu”, la 16 decembrie 2013, pentru monografia „izvoarele obligaţiilor în Codul civil. Analiză critică și comparativă a noilor texte normative”.

Varia
Competență în utilizarea tehnologiei IT
Limbi străine: Franceză, Italiană, Spaniolă

Informații de contact
E-mail – „pro jure”: sache_neculaescu@yahoo.com