Roxana-Gabriela Vlăsceanu


Informații de contact
Tel.: (+40) 0738934526
E-mail: roxanavl1311@gmail.com

Despre Mine
Sunt o persoană cu spirit de echipă, inițiativă, creativitate , deschisă spre analiză, documentare și găsirea unor soluții optime , viabile și oportune în interesul soluționării sarcinilor incredințate. Sunt optimistă , estuziasmată , motivată, dedicată, atentă la delatii. Mă adaptez ușor oricărei situații, pot lucra în condiții de stres și dețin abilități de comunicare, relaționare și organizaționale.

Educație și formare
04.10.2021 – prezent: Studentă la Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu, București

Competențe Lingvistice
Limbă maternă: Română
Altă limbă: Engleză- Comprehensiune Orală C2, Citit C2, Scris B2, Exprimare Scrisă B2, Conversație B2

Practica de Specialitate
08.11.2021 – 19.11.2021: Consiliul de Mediere

Competențe Digitale
Microsoft Office ( Excel; PowerPoint; Word) – nivel experimentat / Utilizare bună a programelor de comunicare (zoom ;google meets;microsoft teams,skype,mail etc) / Navigare internet (Google- classroom, meets, docs, drive/Safari/Firefox/IE etc) / Social Media)