Robert Damaschin


Informații de contact:
avocat.damaschin@gmail.com / robert.damaschin@yahoo.com

Experiență profesională:
2021 – prezent: Avocat – Uniunea Națională a Barourilor din România – Baroul Iași

Experiență practică:
iulie 2020: Consultant individual – Școala de vară Rose – Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iași, România.
2021 – prezent: Cursant – Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților – Iași, România.
2022: Absolvent Program Ius-Smart – Competențe juridice și antreprenoriale.
iulie – septembrie 2019: Intern – Guvernul României – București, România.
martie 2018 – iulie 2018: Stagiu de practică Camera Deputaților – Parlamentul României – București, România.
aprilie 2016: Stagiu de practică Erasmus – Federación de Entidades por el Codesarrollo y la Cooperación Internacional – Valencia, Spania.
2019 – 2020: Membru – European Law Student Association – Iași, România.
2019 – prezent: Voluntar – EdJust – Educație Juridică în școl – Iași, România.
2020 – prezent: Membru – Asociația Rotaract „Curtea Domnească” Iași, România.
2022 – prezent: Secretar – Asociația Rotaract „Curtea Domnească” Iași, România.

Educație și formare:
– octombrie 2021 – iunie 2022: Program universitar de masterat – Jurisdicții Speciale, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Lucrare de diplomă: Regimul actelor adoptate de către Guvernul României. Analiză de contencios administrativ.
– octombrie 2017 – iulie 2021: Studii de licență, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Lucrare de diplomă: Actele Guvernului României.

Activitate publicistică:
– DAMASCHIN R., „Cooperararea și conflictele de natură constituțională între puterile statului”, Publicat în volumul Dezvoltarea economico-socială durabilă a Euroregiunilor și a zonelor Transfrontaliere, Ed. Performantica, Iași, 2019.
– DAMASCHIN R., MIHĂILĂ G., „Considerations regarding the systematization of political and diplomatic instruments of international dispute settlement”, Publicat în volumul Romanian Law, 30 years after the collapse of communism, 8th edition, Ed. Hamangiu, Bucharest 2020.
– DAMASCHIN R., „Aspecte de drept material și drept procesual privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României”, Publicat în volumul Sustainable Economic and Social Development of Euroregions and cross-border areas” Vol XXXVIII, Ed. Performantica, Iași, 2020.
– DAMASCHIN R., MUNTEANU D. „The public policy exception in international private law. Rules and effects”, Publicat în volumul Sustainable Economic and Social Development of Euroregions and cross-border areas” Vol XLI, Ed. Performantica, Iași, 2021.
– DAMASCHIN R. „Normele de tehnică legislativă și circuitul actelor cu caracter normativ. Analiză asupra actelor adoptate de către Guvernul României”, Publicat în volumul Sustainable Economic and Social Development of Euroregions and cross-border areas” Vol XLI, Ed. Performantica, Iași, 2021
– DAMASCHIN R., APACHIȚEI I.-D. „Răspunderea juridico-penală a funcționarilor publici din România și Republica Moldova în lumina jurisprudenței instanțelor constituționale”, În curs de publicare în volumul dedicat Conferinței privind «Administrația publică la 30 de ani de Independentă a Republicii Moldova. Realizări și perspective ale statului de drept, bunei guvernări și integrării europene»
– DAMASCHIN R. „Dimensiuni ale mecanismul de legiferare în raport cu puterea executivă și cea legislativă”, În curs de publicare în volumul dedicat Conferinței Naționale – Cercetări Avansate în Științe Juridice, Economice și Administrative.
– DAMASCHIN R., MIHĂILĂ G. „Digitalizarea Administrației Publice din România în raport cu tendințele Europene” în Smart Cities hold by National University of Political Studies and Public Administration (S.N.S.P.A.).