Remus Jurj-Tudoran


Informații de contact
jurj_remus@mpublic.ro

Experienţă profesională
prezent: redactor șef al revistei Ministerului Public, Pro Lege
2015-prezent: procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Serviciul de studii și documentare
2013-2015: procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
2010-2013: procuror şef al Biroului de Combatere a Spălării Banilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
2010: procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
2004-2009: procuror şef al Biroului de Combatere a Spălării Banilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
2006: delegat în funcţia de procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
2006: delegat în funcţia de procuror şef al Serviciului de Combatere a Macrocriminalităţii Economico-Financiare din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
2003-2004: procuror şef al Biroului de Combatere a Spălării Banilor, din cadrul Secţiei de combatere a Criminalităţii Organizate şi Antidrog
2002-2003: procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secţia de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog
2000-2002: procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică
1998-2000: procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, Serviciul de Supraveghere a Cercetărilor Penale
1996-1998: procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București

Studii
1996: licenţiat în drept – Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi
2005-2006: master în ştiinţe penale Facultatea de Drept – Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
2006: cursant al Colegiului Naţional de Apărare
2007-2009: master la disciplina Securitate Judiciară în cadrul Universității de Ştiinte Politice Sibiu
2011: doctor în drept – Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept, cu teza de doctorat „Spălarea banilor prin sistemele financiare şi non financiare”

Lucrări ştiinţifice, articole, diverse publicaţii
– Spălarea banilor – Elemente teoretice şi practice, Ediția a IV-a 2019, revăzută și readăugită
– Spălarea banilor – Elemente teoretice şi practice, Ediția a III-a, 2018 revăzută și readăugită
– Spălarea banilor – Elemente teoretice şi practice, coautor, împreună cu dr. DAN DROSU ŞAGUNA, Ed.C.H. Beck, 2013, Ediția a II-a, revăzută și adăugită în 2016
– Metode speciale de supraveghere și protecția martorilor în cauze complexe, Ed. C.H. Beck, 2014
– Ghid pentru investigațiile financiare în domeniul identificării, sechestrării și recuperării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni, coautor și coordonator, Ed. Didactică și Pedagogică R.A., 2014
– România in circuitul global al spălării banilor şi al finanţării terorismului prin retelele informale de transfer de fonduri (Sistemul hawalla), publicată în volumul MAREA CRIMINALITATE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII, coord. Rodica Stănoiu, E. Stănişor, C. Sima, Aura Preda, V. Teodorescu, Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p.236-242
– Aspecte teoretice şi practice privind confiscarea extinsă, publicat în Revista Doctrină şi jurisprudenţă nr. 4/2012, p. 137-144
– Facilităţile oferite de lege persoanelor care colaborează cu organele judiciare în Revista Doctrină şi jurisprudenţă nr. 1-2/2013, p.76-80
– Aplicarea legii penale mai favorabile, anterior rămânerii definive a hotărârii de condamnare. Limite „lex tertia”, coautor, în Săptămâna juridică nr. 3/2014, p. 4-11
– Săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor prin intermediul bitcoin, în revista Săptămâna juridică, nr. 29/2014, p. 4-9
– Despre încriminarea insultei și calomniei în Codul penal, în revista Teorie și practica judiciară nr. 3-4/2015, p. 72-82
– Declararea ca indezirabil a refugiatului – mijloc de prevenire a actelor teroriste, în revista Săptămâna juridică nr. 9/2016, p. 18-29
– Unele considerații referitoare la modificarea legislației naționale în vederea respectării standardelor Curții Europene a Drepturilor Omului, în revista Pro Lege nr. 2/2016, p. 70-77
– Infracțiunea de conflict de interese – teorie și practică judiciară, în revista Pro Lege nr. 3/2016, p. 36-83
– Particularitați ale subiectului activ al infracțiunilor de terorism, în revista Pro Lege nr. 1/2017, p. 47-88
– Compatibilitatea legislaţiei din România cu prevederile Directivei UE 2017/541 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2017, privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului cu privire la încriminarea expresă a infracţiunilor de terorism, în revista Pro Lege nr. 2/2017, p. 96-127
– Particularitați ale subiectului activ al infracțiunilor de terorism în revista Pro Lege nr. 1/2017, p. 47-88
– Compatibilitatea legislaţiei din România cu prevederile Directivei UE 2017/541 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2017, privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului cu privire la încriminarea expresă a infracţiunilor de terorism în revista Pro Lege nr. 2/2017, p. 96-127
– Natura juridică a informărilor Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Procedura de solicitare a informațiilor de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în revista Pro Lege nr. 1/2018, p. 33-48
– Instigarea publică la săvârșirea unei infracțiuni de terorism și libertatea de exprimare în practica curții europene a drepturilor omului în revista Pro- Lege nr. 2/2018, p. 35-54
– Finanțarea terorismului-teorie și practică judiciară în revista Pro Lege nr.3 / 2018, p.29-78
– Accesul la informațiile clasificate în procesul penal și în procedura expulzării. Este necesară crearea unei secții de avocați speciali în cadrul baroului în revista Pro Lege nr. 1/2019 p. 50-74
– Infracțiunea de terorism cibernetic – Elemente constitutive și studii de caz, în revista Pro Lege nr. 2-3/2019, p. 85-115
– Compatibilitatea legislației penale din românia cu legislația comunitară care reglementează protecția mediului prin mijloace de drept penal în revista Pro-Lege nr. 4/2019