Răzvan Vartolomei

Razvan Vartolomei

Informații personale
Data nașterii: 5 mai 1973
Locul nașterii: Sibiu, Romania
Stare civilă: căsătorit

Educație și formare
2000-2008: Doctorat, Dreptul Comerțului Internațional, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, Academia de Studii Economice – București
1994-1998: Facultatea de Management, Academia de Studii Economice – București
1996-1997: Master, Facultatea de Electrotehnică, Universitatea „Politehnica” București
1991-1996: Facultatea de Electrotehnică, Universitatea „Politehnica” Bucuresti
1987-1991: Liceul de Matematică-Fizică nr. 1, București

Experineța profesională
2008-prezent: Reprezentant al BNR în Comitetul național SEPA, organism cu atribuții pe linia implementării Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) în România
2005-prezent: Reprezentant al BNR în Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare și în Grupul de lucru pentru politica în domeniul sistemelor de plăți din cadrul structurilor Sistemului European al Băncilor Centrale
2007-prezent: Director adjunct, Direcția Plăți BNR
2006-2007: Expert în infrastructuri ale pieței – Serviciul Supraveghere, Directoratul General Sisteme de Plăți și Infrastructură a Pieței, Banca Centrala Europeana
2005-2006: Șef serviciu – Serviciul Reglementare, autorizare și monitorizare sisteme de plăți, Direcția Reglementare și Autorizare BNR
2003-2005: Coordonator activități reglementare în proiectul Phare RO 0005.02 – Interbank Payment System, Direcția Reglementare și Autorizare BNR
2000-2003: Referent de specialitate, apoi Referent principal de specialitate – Serviciul Reglementare și Autorizare BNR
1998-2000: Inginer – Serviciul Decontări pe bază netă, apoi Serviciul Proiectare și coordonare operatională, Direcția Decontări Bancare BNR
1996-1998: Inginer, apoi Șef de birou, Departament Investiții, Dezvoltare Tehnică și Transfer Tehnologic S.C. Biotehnos S.A.

Lucrări publicate
– „Regimul juridic al plăților transfrontaliere în sistemul Uniunii Europene”, Ed. Universul Juridic, București, 2009
– capitolul referitor la România din „Bluebook – Payment and securities settlement systems in accession countries” (coautor), Banca Centrală Europeană, Frankfurt am Main, 2002, p. 256-286

Articole publicate
– „Considerații privind aplicarea în România a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 privind plățile transfrontaliere în euro”, Revista română de Drept Comunitar nr. 2/2009
– „Soluționarea litigiilor legate de prestarea serviciilor de plată în cadrul Uniunii Europene”, Revista română de Drept Comunitar nr. 6/2008, p. 54-61
– „Noi reglementări ale Uniunii Europene în domeniul serviciilor de plată”, Revista română de Drept Comunitar nr. 4/2007, p. 64-80
– „Zona unică de plăți în euro (SEPA). Oportunități și provocări pentru operatori economici și instituții de credit. Calea spre e-SEPA”, în revista „Contabilitate și informatică de gestiune” nr. 22/2007, p. 118-127
– „Evoluții recente privind realizarea unui spațiu european unic de plăți în cadrul Uniunii Europene și impactul asupra reglementării sistemelor de plăți în Romania” (coautor), în revista „Contabilitate și informatică de gestiune” nr. 15/2006, p. 157-170
– „Considerații privind armonizarea legislației bancare românești cu dreptul comunitar, cu specială privire la armonizarea cu prevederile art. 10 al Directivei 97/5/EC a Consiliului și a Parlamentului European reglementând efectuarea transferurilor credit transfrontaliere”, Revista de Drept Comercial nr. 2/2002, p. 205-218
– „Rolul băncii centrale privind sistemele de plăți de importanță sistemică”, Revista de Drept Comercial nr. 10/2001, p. 50-65
– „Managementul resurselor umane și legislația muncii”, în revista „Raporturi de muncă” nr. 10/1999, p. 50-55