Ramona Graţiela Milu


Experienţa profesională
decembrie 2017 – prezent: Membru ales al Colegiului de conducere al Curţii de Apel Braşov
2015: Preşedinte de secţie, Curtea de Apel Braşov – Secţia Contencios Administrativ şi fiscal
2013 – prezent: Judecător, Curtea de Apel Braşov – Secţia Contencios Administrativ şi fiscal
aprilie-august 2021: Membru al comisiei de evaluare – concursul de promovare efectivă în funcţii de execuţie a judecătorilor aprilie-august 2021
februarie 2019-2021: Expert judecător în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”
15 iulie 2008 – 1 iulie 2013: Vicepreşedinte – Judecătoria Braşov (2 mandate consecutive)
15 iulie 2009 – 1 iulie 2013: Judecător cu grad de Tribunal – promovare pe loc
1 octombrie 2007 – 2019: Tutore de practică în cadrul formarii profesionale iniţiale a auditorilor de justiţie care îşi desfăşoară activitatea la Judecătoria Braşov
1 septembrie 2004 – 1 iulie 2013: Judecător – Judecătoria Braşov
2004 – judecător stagiar, 2004-2008: judecător secţia penală, 2008-2013: secţia civilă, 2006-2008: membru în colegiul de conducere al instanţei
2002 – 2004: Colaborator Catedra Criminologie, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Educaţie şi formare
2014 – 2015: Doctorand – Drept Constituţional – Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti.
2011: Mediator – cursuri Formare FDC
2010: Management judiciar – cursuri formare INM
2007: Tutore de practică – cursuri formare INM
2002-2004: Institutul Naţional al Magistraturii
2001-2002: Master – Cooperare internaţională împotriva criminalităţii internaţionale şi transnaţionale, Facultatea de Drept, Universitatea Teramo, Italia
1997-2001: Facultatea de drept – Universitatea Bucureşti
1994-1997: Colegiul Naţional Vlaicu Vodă – Curtea de Argeş

Publicaţii şi conferinţe – Selecţie
• 8-12 noiembrie 2021 – schimb specializat de experienţă în cadrul Programului de schimburi specializate între autorităţile judiciare – EJTN – Tribunalul administrativ regional Toscana, Florenţa, Italia.
• Reprezentare Curtea de Apel Braşov la Întâlnirile preşedinţilor de secţii în materia contenciosului administrativ şi fiscal din noiembrie 2021, On line, decembrie 2020, online, 17-18 octombrie 2019, Craiova ,23-24 mai 2019, Iaşi, 22 iunie 2018, Bucureşti, 30-31 mai 2016, Oradea.
• Comentariu speţă publicată în revista Română de Jurisprudenţă nr. 6/2020 Sancţiunea sau remediul procedural pentru nedepunerea cauţiunii în cuantumul prevăzut de lege pentru soluţionarea contestaţiei formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a contestaţiilor”
• 3-5 iunie 2021 – membru în comitetul ştiinţific şi speaker la Conferinţa internaţională cu tema „Valorile etice în societatea actuală. Etică Universitară”, organizată în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov
• Conferinţa Riscurile afacerii şi responsabilitatea întreprinzătorului. 6-7 martie 2020, titlul prezentării Achiziţiile publice, o chestiune de drept mereu surprinzătoare.
• Expert în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică, participant la redactarea Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, speaker la Conferinţa de lansare a Ghidul de bune practici-7 februarie 2020 titlurile prezentărilor: Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi – Finalitate şi forţă juridică. Cadrul general al Ghidului şi Bune practici în managementul judiciar ca premisă pentru îmbunătățirea calității actului de justiție, expert formator în 14 Workshop-uri din cadrul proiectului 2019-2021.
• Conferinţa INPPA “aspecte practice generate de aplicarea codurilor fundamentale” Braşov 23.11.2019 prezentare cu titlul Excepţia de nelegalitate.
• 27-28 iunie 2019 –membru în comitetul ştiinţific şi speaker la Conferinţa internaţională cu tema „Valorile etice în societatea actuală. Etică Universitară”, organizată în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov
• 21-25 noiembrie 2016 – schimb specializat de experienţă în cadrul Programului de schimburi specializate între autorităţile judiciare – EJTN – dreptul mediului, Tribunalul din Taranto, Italia.
• 7-9 octombrie 2015 – speaker- seminar cu tema „Justice and communication” organizat la Roma, de Consiglio Superiore della Magistratura din Italia, seminar cuprins în Catalogul general EJTN 2015
• 13-14 Noiembrie 2014- expert speaker în cadrul conferinţei « Medierea pentru judecători şi procurori » în cadrul proiectului Norvegian Financial Mechanism 2009-2014, Bucureşti
• ”Cross-border Mediation- Volume II- Romania ” Intersentia Ltd. March 2014 – elaborare capitol rezervat Romaniei
• ”Civil and Commercial Mediation in Europe- National Mediation Rules and Procedures- Volume I- Romania ” Intersentia Ltd. 21.11.2012- elaborare capitol rezervat Romaniei
• ”Medierea la zi, despre legiuitor şi voinţa lui suverană ” revista Medierea tehnică şi artă nr.26, noiembrie 2012.
• 2-16 octombrie 2011 – stagiu de schimb profesional EJTN la Tribunalul din Milano- Italia
• Septembrie 2010 participant la seminarul cu tema „Management judiciar” organizat la Sovata de INM

Varia
Limbi străine: engleză, italiană, franceză
Permis de conducere auto categoria B