Raluca Ioana Orza– Ianuarie 2018-prezent: Judecător, Tribunalul Specializat Mureş
– Septembrie 2015-Iulie 2017: Diplomă de disertaţie; Cursuri de master, Drept administrativ, Dreptul UE, Universitatea Petru Maior Târgu-Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative
– Februarie 2015-Decembrie 2017: Judecător, Judecătoria Târgu-Mureş
– Iulie 2013-Februarie 2015: Judecător stagiar, Judecătoria Târgu-Mureş
– Octombrie 2011-Iunie 2013: Institutul Naţional al Magistraturii, Cursuri de formare profesională iniţială
– Octombrie 2007-Iunie 2011: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, Studii de licenţă