Radu-Romeo Popescu


Romeo Popescu

Contact
+40721753049
romeoradu.popescu@rdsmail.ro

Informații personale
Situaţia familială: Căsătorit, un copil

Pregătirea şcolară şi universitară
1982-1986: Liceul „Nicolae Bălcescu” din Craiova
1986-1987: satisfacerea stagiului miliar
1987-1991: Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti (şef de promoţie)

Pregătire postuniversitară
1994: Cursurile de vară desfăşurate la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga în domeniile Dreptului internaţional privat şi Dreptului proprietăţii intelectuale
2003: Doctor al Universităţii Bucureşti, specialitatea Drept civil, cu teza „Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile moştenirii”, distincţia summa cum laude Experienţă didactică 5 1992-la zi: Preparator, asistent, lector, conferenţiar şi apoi profesor la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, la Departamentul de Drept privat, disciplinele Drept civil (Contracte), Drept civil (Succesiuni şi liberalităţi) şi Dreptul proprietăţii intelectuale
Titular al cursurilor de Drept civil (Contracte) în perioada 2001-2010, apoi din 2014 şi în prezent şi Drept civil (Succesiuni şi liberalităţi) din anul 2001 şi în prezent
Titular al cursului de Dreptul proprietăţii intelectuale din anul 2000 şi până în anul 2017
Titular al cursurilor de Donaţii şi testamente din anul 2001 şi în prezent şi Contracte translative de drepturi în perioada 2004-2008, la Master „Drept privat”
Titular al cursului Drept civil (Succesiuni şi liberalităţi) la ID
Începând cu anul universitar 1992-1993 a ţinut seminare în fiecare an la toate disciplinele de învăţământ enumerate mai sus
1997-1999: Titular al cursului de Drept civil (Contracte speciale. Dreptul de moştenire) la Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu
2003-2018: Membru ales al Consiliului Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti
7 februarie 2008-20 martie 2012, apoi din ianuarie 2014 şi până în octombrie 2017 Prodecan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti

Experienţă profesională, alta decât cea didactică
1991-1992: Judecător la Judecătoria Sectorului 6 şi la Judecătoria Sectorului 1 din Bucureşti
1995-la zi: Avocat definitiv în cadrul Baroului Bucureşti

Limbi străine cunoscute
Franceză (bine) şi engleză (satisfăcător)

Activitate ştiinţifică
Peste 25 de studii şi articole de specialitate, publicate sau prezentate la sesiuni ştiinţifice; autor şi coautor la 10 volume. Peste 20 prelegeri susţinute la diverse conferinţe şi simpozioane. Membru în Comisia numită de ministrul justiţiei pentru redactarea Proiectului noului Cod civil (responsabil al Cărţii a IV-a „Despre moştenire şi liberalităţi”).