Radu Rizoiu


Radu Rizoiu

Radu este acum Partener al firmei RIZOIU & POENARU.

Radu oferă asistenţă juridică în diverse domenii de drept, cu o aplicare specială pe finanţări garantate şi dreptul energiei. Are experienţă în structurarea de tranzacţii complexe şi redactarea documentaţiei de proiect aferente.Radu a fost unul dintre pionierii dezvoltării de produse inovative privind structurarea finanţărilor garantate pe piaţa din România încă din anii ’90. A oferit consultanţă unui grup de bănci care a acordat primul împrumut sindicalizat reprezentativ către primul operator GSM activ pe piaţa românească.

În acelaşi timp, a fost implicat în restructurarea acţionariatului unei importante societăţi în scopul protejării drepturilor acţionarului majoritar la un moment când guvernanţa corporativă începea să apară în dreptul românesc.

Radu a contribuit la mai multe proiecte de privatizare în cadrul cărora a asistat investitorul în negocierea termenilor contractelor cu Statul şi a efectuat rapoarte de due diligence juridic privind obiectul tranzacţiei. A oferit asistenţă juridică clienţilor privind îndeplinirea termenilor acordurilor post-privatizare.

La începutul anului 2000, Radu a fost implicat activ în mai multe proiecte de finanţare importante în cadrul cărora a asistat fie împrumutătorul, fie împrumutatul.

Începând cu mijlocul anilor 2000, Radu a fost implicat activ în diverse proiecte în domeniul energetic , cum ar fi: negocierea de contracte de furnizare de energie care să permită obţinerea de finanţare pentru importanţi consumatori industriali, structurarea de finanţare de proiect pentru proiecte de energie regenerabilă, acordarea de asistenţă pentru dezvoltarea de micro-hidrocentrale şi proiecte eoliene, structurarea bazei legale pentru centrale de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă (CHP).

A asistat împrumutătorii sau împrumutaţii în proiecte de finanţare, împrumuturi sindicalizate sau împrumuturi ipotecare, precum şi în operaţiuni de factoring. A asistat numeroşi clienţi în tranzacţii de acţiuni sau bunuri, în fuziuni şi dizolvări societare, în iniţierea şi structurarea de campanii de publicitate sau în proiecte de infrastructură şi proiecte imobiliare.

Radu deţine cunoştinţe solide privind proiectele internaţionale, participând la un secondment de mai multe luni la biroul din Toronto al firmei McCarthy Tétrault, unde a fost implicat în tranzacţii internaţionale de finanţare de proiect şi energie, iar din 2016 este conferențiar universitar la Facultatea de drept, Universitatea din Bucureşti.

Radu este licenţiat în drept al Universităţii Bucureşti şi a obţinut diploma de doctor în drept privat, cu lucrarea: „Garanţiile reale mobiliare. O abordare funcţională”(2010). Este autorul unei lucrări esenţiale privind regimul garanţiilor reale mobiliare în România, publicată la Editura Universul Juridic, Bucureşti, în 2006. A publicat de asemenea mai mult de 40 de studii, articole şi note. Radu publică în prezent o serie de comentarii privind jurisprudenţa românească în materie de ipoteci mobiliare.

Datorită vastei sale experienţe academice, lui Radu i s-a propus să facă parte din comisia de redactare a normelor de implementare a Noului Cod Civil. În această calitate, a redactat secţiunile privind contractele comerciale (inclusiv contracte bancare), garanţii şi tranzacţii garantate.

După ce a contribuit la redactarea textelor Titlului privind privilegiile si garanţiile reale din Noul Cod Civil, Radu a depus un efort deosebit pentru mai buna conturare a secţiunii respective înainte de intrarea în vigoare a Codului şi pentru adaptarea legislaţiei auxiliare (inclusiv regulamentul pentru funcţionarea arhivei de garanţii reale mobiliare) pentru punerea în aplicarea a noii reglementări. Radu este de asemenea formator la Institutul Naţional al Magistraturii.

Este membru al Baroului Bucureşti din 1997. Radu a acumulat experienţă într-una dintre societăţile de avocatură de top 10 din România în cadrul căreia a lucrat timp de 16 ani, ajungând în poziţia de Senior Partner.


:: Radu Rizoiu este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Speaker la dezbaterile Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]
:: Interviu JURIDICE.ro: Radu Rizoiu: [Și așa am ajuns să văd eu Dreptul scos din cărți și pus la treabă într-o societate de avocatură…]
:: Interviu JURIDICE.ro: Radu Rizoiu: [S-ar putea ca această criză să mai reducă din prăpastia generațională]
:: Interviu JURIDICE.ro: Paul Pop, Radu Rizoiu: [Dreptul va fi făcut tot de oameni și peste 100 de ani]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022