Radu Nicolescu


Radu Nicolescu

Radu Nicolescu este avocat, membru al Baroului București, și Senior Lawyer în cadrul DUNCEA, ŞTEFĂNESCU & ASOCIAŢII.

Radu are o experiență de peste 9 ani în domeniu, timp în care a fost implicat în numeroase proiecte care au necesitat acordarea de consultanță juridică de afaceri sau reprezentarea în fața instanțelor de judecată.

Radu a fost implicat în proiecte specifice litigiilor civile între profesioniști și litigii de muncă, restructurării societăților comerciale, concedierilor colective, fuziunilor, divizărilor, achizițiilor, înființărilor de societăți comerciale, analizelor due diligence (inclusiv pentru achiziții imobiliare), negocierii și întocmirii contractelor, procedurii de insolvență.

În ultima perioadă, Radu a asistat și reprezentat clienții cu preponderență în probleme specifice relațiilor de muncă fiind implicat în proiecte precum întocmirea contractelor de muncă și a documentelor de modificare a acestora, negocieri colective sau individuale, restructurări de posturi, concedieri individuale sau colective, analize due diligence, întocmirea regulamentelor interne, litigii de muncă etc.

Domeniul său de competențe include următoarele specializări: dreptul muncii, dreptul societar (inclusiv fuziuni și divizări), dreptul civil,  procedura insolvenței, recuperări creanțe.