Radu-Gabriel PatricheInformații de contact
Tel.: 0744.494110
E-mail: av.radupatriche@gmail.com
www.avocat-patriche.ro

Experiență profesională
2021 – membru în Comisia de Redactare a Subiectelor la Disciplina Drept Penal și Procedură Penală pentru Concursul de admitere în profesia de avocat
2020 – prezent, formator Drept Penal și Procedură Penală, în cadrul Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților Iași, arondată Uniunii Naționale a Barourilor din România
01.11.2012 – prezent, titular Cab. Av. Patriche Radu-Gabriel – Baroul Bacău
01.10.2009 – 30.10.2011 – avocat stagiar Cabinet Avocat Apostol Viorel – Baroul Bacău
27.04.2009 – 09.05.2009 – Stagiu de practica – ELSA Iași – Cabinet Avocat Ionel Nechita -Baroul Iași
07.09.2008-07.10.2008 – asistent Cabinet Avocat Toni Baltag – Baroul Iași
3 stagii de practică în cadrul B.N.P. Cioineag Diana – Maria, din cadrul Camerei Notarilor Publici Bacău, în perioada iulie 2004 – septembrie 2004; iulie 2005 – septembrie 2005; iulie 2006 – septembrie 2006

Educație și formare
2019 – Cursant Modul II DPPD – Univ. „V. Alecsandri” Bacău
2019 – Absolvent Modul I DPPD Univ. „V. Alecsandri” Bacău
2010 – 2011 – INPPA Iași
2009-2011- Master Științe Penale – Facultatea de Drept – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași (notă examen de disertație 9.66, tema – „Probleme speciale privind pericolul social al unei fapte relevante penal”)
2005 – 2009 – Studii de licență – Facultatea de Drept – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași (notă examen de licență 9.66, tema – „Comunicarea circumstanțelor între participanți”)
2001- 2005 – Colegiul Național „V. Alecsandri” Bacău – profil Științe ale naturii – intensiv engleză (media de absolvire a examenului de bacalaureat 9.20)

Varia
Limbi străine: limba engleză (avansat), limba franceză (începător)
Competenţe de comunicare: Capacitatea de a comunica simplu cu oricine, logică și analiză, organizarea atribuțiilor pentru membrii cabinetului sau a studenților în practică
Competenţe organizaţionale/manageriale: Aptitudini intelectuale superioare, abilitate socială crescută, monitorizare activitate echipă, planificare acțiuni pentru soluționarea unor probleme complexe, lucru în echipă, spirit organizațional și analitic
Competenţe dobândite la locul de muncă: Cunoașterea practicii judiciare, cunoașterea actelor normative fundamentale, dar și ale legilor speciale, ordine în activități
Competențe digitale: Utilizator experimentat
Permis de conducere: categ. B

Informații suplimentare
2016 – prezent, Expert electoral AEP (Autoritatea Electorală Permanentă)
2019 – prezent, Expert Programul UE – Just Acces – UNBR