Radu Chiriță

Radu Chiriță

Informaţii personale
data naşterii: 26 februarie 1976

Date de contact
raduchirita.com

Experienţa
2011-prezent: Avocat coordonator, Societatea civilă de avocaţi „Chiriţă şi asociaţii”
2004-2011: Avocat, Societatea civilă de avocaţi „Iordăchescu. Udrescu şi asociaţii”
1999-prezent: Facultatatea de Drept a Universității “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Departamentul Drept Public
Conferențiar universitar, doctor 
– Cursul de Drept constituţional. Instituţii şi proceduri (2011 – prezent)
– Cursul de Drept constituţional. Drepturile şi libertăţile fundamentale (2011 – prezent)
– Cursul de Libertăţile publice şi dreptul penal (master) (2010 – prezent)
– Cursul de Introducere în dreptul comparat (2009 – prezent)
– Cursul de Drept internaţional public (2009-2011)

Educaţie şi formare
2000-2007: Doctor în drept constituţional cu teza Dreptul la un proces echitabil (2007, Cluj)
1999-2000: Faculté International de Droit Comparé Strasbourg
1995-1999: Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai”

Limbi străine
Franceză, Engleză

Varia
– membru al reţelei Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, coordonat de Univ. of Oxford
– membru al reţelei Living in Surveillance Societies, finanţată de UE
– membru al echipei de experţi din cadrul proiectului „Analiza vulnerabilităţilor sistemului judiciar român” finanţat de Konrad Adenauer Stiftung-Rule of Law Program South East Europe
– expert juridic al proiectului Fostering Dialog on Minority Legislation in Romania finanţat în cadrul programului MATRA
– membru al proiectului de cercetare POSTDRU „Etica politicilor de sănătate”
– membru al proiectului de cercetare Nouvelles figures de l’État de droit et légitimation du droit par le dialogue des cultures juridiques
– expert juridic al Comisiei prezidenţiale pentru condamnarea comunismului – preşedinte al Asociaţiei de studii în dreptul constituţional şi drepturile omului (2011-2015)
– lector în cadrul INPPA, centrul teritorial Cluj (2012-2018)
– cercetător asociat în cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei (2008-2014)
– membru al Baroului Cluj

Publicații

Cărţi:

1. Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002, 191 pagini (în colaborare cu F. Streteanu)
2. Ordonanţa Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor comentată şi adnotată, Ed. Sfera Juridică, Cluj Napoca, 2006, 204 pagini (în colaborare cu Ov. Podaru)
3. Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. I, 520 pagini (lucrare epuizata)
4. Răspunderea penală a persoanei juridice. Ediţia a II-a revăzută şi completată, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, 496 pagini (în colaborare cu F. Streteanu)
5. Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. II, 512 pagini (lucrare epuizata)
6. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2002, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. I, 264 pagini
7. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2003, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. I, 274 pagini
8. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2004, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. I, 320 pagini
9. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2005, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. I, 408 pagini
10. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anul 2006, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. I, 622 pagini
11. Dreptul la un proces echitabil, Ed. Universul Juridic, 2008, 472 pagini
12. Curtea europeană a drepturilor omului. Culegere de hotărâri pe anii 1950-2001, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, vol. I, 368 pagini
13. Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii. Ediţia II, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 976 pagini
14. Analiza actelor normative privind minorităţile naţionale în România, în L. Salat (editor), Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România, Ed. CRDE, 2008, 81 pagini
15. Regimul juridic al contravenţiilor. O.G. nr. 2/2001 comentată, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011, 420 pagini (în colaborare cu Ov. Podaru)
16. The applicants’ perspective – Lack of information and lack of legal aid, în volumul E. Lambert (coord.) Preventing and sanctioning hindrances to the right of individual petition before the European Court of Human Rights, Ed. Intersentia, Antwerpen, 2011
17. Jurisprudenţa relevanţă a Curţii Constituţionale pe 2009, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011 (în colaborare cu Anamaria Florea)
18. Pierderea proprietatii in favoarea statului. Jurisprudenta C.E.D.O., Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012 (coordonator)
19. Dreptul de acces la o instanta. Jurisprudenta C.E.D.O., Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012 (coordonator)
20. Discriminarea in jurisprudenta C.E.D.O., Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012 (coordonator)
21. Arestarea si detentia in jurisprudenta CEDO, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012 (coordonator)
22. Dreptul la viaţă privată şi de familie. Jurisprudenţa CEDO, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013 (coordonator)

Articole relevante:

1. „Amnistia şi reabilitarea judecătorească”, în „Revista de drept penal”, nr. 1/1999
2. „Câteva consideraţii privind temeiul juridic de aplicare a masurilor de siguranţă”, în „Dreptul”, nr. 1/1999
3. „Răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul belgian”, în „Revista de drept penal”, nr. 1/2000 (in colaborare cu Florin Streteanu)
4. „Tentativa la infracţiunile complexe praeterintenţionate”, în „Revista de drept penal”, nr. 1/2000
5. „Hotărârea CEDO Rotaru c. România. Notă”, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Jurisprudentia”, nr. 1/2001
6. „Repararea prejudiciului. Hotărârea CEDO Brumărescu c. România din 23.01.2001. Notă”, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Jurisprudentia”, nr. 2/2001
7. „Violul conjugal in dreptul comparat”, în „Revista de drept penal”, nr. 4/2001
8. „Dreptul constituţional la viaţă şi dreptul penal”, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Jurisprudentia”, nr. 1/2002
9. „Examen de jurisprudenţă a fostei Comisii şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului privind admisibilitatea plângerilor îndreptate contra României”, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Jurisprudentia”, nr. 2/2003
10. „Celeritatea procedurii – misiune imposibilă?” în „Pandectele Române” nr. 6/2005
11. „Paradigmele accesului la justiţie. Cât de liber este accesul la justiţie”, în „Pandectele Române” nr. 1/2006
12. „Dreptul la tăcere şi privilegiul contra auto-incriminării”, în „Caiete de drept penal” nr. 4/2006
13. „Principiul legalităţii potrivit art. 7 din Convenţia europeană a drepturilor omului”, în „Caiete de drept penal” nr. 1/2007
14. „Independenţa şi imparţialitatea magistratului sau tipuri de neutralitate a puterii judiciare (II)”, în „Noua revistă de drepturile omului” nr. 3/2007
15. „Independenţa şi imparţialitatea magistratului sau tipuri de neutralitate a puterii judiciare (I)”, în „Noua revistă de drepturile omului” nr. 2/2007
16. „Notă la Hotărârea Huber c. România (M. Of. nr. 677/02.10.2008), CEDO, Secţia a III-a, plângerea nr. 37296/04 din 21 februarie 2008”, în „Curierul Judiciar” nr. 11/2008
17. „Notă la Hotărârea Sissanis c. România (M. Of. nr. 784/24.11.2008), CEDO, Secţia a III-a, plângerea nr. 23468/02 din 25 ianuarie 2007”, în „Curierul Judiciar” nr. 12/2008
18. „The Legal Nature of the Right to Life. The Consequences of Voluntary Interference with Life”, în „Philobiblon” 2008
19. „Etnikai és faji diszkrimináció az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában”, în „Magyar Kisebbség” 2009
20. „Exproprierea de fapt. Un comentariu al hotararii CEDO in cauza Burghelea c. Romania”, in „Studia Universitatis Babes-Bolyai. Seria Jurisprudentia” 2010
21. „Arguments in favor of a religious coping pattern in terminally ill patients”, in „Journal for the Study of Religions and Ideologies” 2012
22. „Dying and Death in Some Roma Communities: Ethical Challenges”, in „Journal of Immigrant and Minority Health” 2012
23. „Inutilitatea tratamentului medical la finele vieţii”, în Studia UBB. Bioethica 2013


:: Radu Chiriță este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Interviu JURIDICE.ro: Radu Chiriță: Viața de avocat este cea mai frumoasă viață
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]


Ultima actualizare a acestei pagini: 13 noiembrie 2019