În perioada mai 2018 – noiembrie 2019, Costin-Radu Canțăr a ocupat funcția de Agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene și a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat.

În perioada noiembrie 2013 – mai 2018, el a ocupat funcția de inspector de concurență în cadrul Consiliului Concurenței (Direcțiile Juridic – Contencios și Supraveghere Feroviară), având atribuții de: reprezentare a autorității de concurență în fața instanțelor judecătorești, analizarea și avizarea concentrărilor economice,  analizarea și elaborarea de propuneri în vederea emiterii de puncte de vedere sau recomandări pentru proiectele de acte normative supuse avizului Consiliului Concurenței (Ordonanțe ale Guvernului, Ordonanțe de Urgență ale Guvernului, Hotărâri de Guvern).

Este licențiat în științe juridice la Facultatea de Drept a Universității din Craiova și a obținut o diplomă de master în “Drepturile Omului”, în cadrul aceleiași universități.

De asemenea, a mai absolvit cursurile de Retorică și exprimarea emoțiilor la Casa Paleologu ( București, 2017), Drept european al achizițiilor publice la European Academy of Law (Trier, Germania, 2016) și Tehnici de investigație, curs susținut de specialiști din cadrul U.S. Department of Justice  și F.B.I. (București, 2014).

Anterior angajării în cadrul Consiliului Concurenței, Costin-Radu Canțăr a fost avocat, în cadrul Baroului Dolj, colaborând cu mai multe societăți de profil și cabinete de avocatură din București și Craiova.

În calitate de Agent Guvernamental, Costin – Radu Canțăr asigură împreună cu Serviciul Contencios U.E. reprezentarea juridică a intereselor României în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218 alin. (11)art. 256art. 258– 260art. 263art. 265 și art. 267272 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în legătură cu, după caz, etapele precontencioase și contencioase ale respectivelor proceduri, precum și în fața Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.

De asemenea, Agentul Guvernamental coordonează și o structură specializată în compatibilizarea legislației naționale cu dreptul Uniunii.

S-a născut în anul 1985 și este vorbitor de engleză și spaniolă.


:: Radu Canţăr este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Interviu JURIDICE.ro: Radu Canțăr: [Sfatul meu către toți practicienii dreptului este să apeleze din ce în ce mai des la solicitări de trimiteri preliminare]
:: Interviu JURIDICE.ro: Radu Canțăr: [Este important ca dialogul cu instituțiile UE să se desfășoare sub imperiul cooperării loiale]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022