Petruța Elena Ispas


Informații personale
Data nașterii: 12 iunie 1985
Locul nașterii: Buzău

Informații de contact
+40747647962
petruta.ispas@udc.es

Experiența profesională
aprilie 2012-prezent: avocat definitiv titular al Cabinetului Individual de Avocat Ispas Petruța-Elena
iunie 2011-aprilie 2012: avocat stagiar colaborator Cabinet de avocat Ștefan Marian
aprilie 2009-iunie 2011: avocat colaborator S.C.A. Ştefan, Jărpălău şi Asociaţii
octombrie 2009-ianuarie 2011: preparator universitar colaborator Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept
ianuarie 2011-prezent: asistent universitar titular Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept

Educație și formare
octombrie 2010-prezent: doctorand în cadrul Universității Titu Maiorescu, Facultatea de Drept
ianuarie 2013-prezent: doctorand în cadrul Universității din A Coruña, Facultatea de Drept
2008-2009: masterand – Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, Master Drept civil şi drept procesual civil aprofundate
2004-2008: Diplomă de licenţă Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept
2004-2008: Diplomă de licenţă Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Specializarea Administraţie publică
2000-2004: Colegiul Național Mihai Eminescu, Buzău

Lucrări publicate

I. Cărți, monografii, tratate
Iosif R. URS, Petruţa-Elena ISPAS, Drept civil. Drepturile reale, Editura Hamangiu, București, 2013;
Iosif R. URS, Petruța-Elena ISPAS, Drept civil. Drepturile reale, Editura Universităţii Titu Maiorescu, București, 2012, al doilea autor, ISBN 978-606-8002-72-9;
Iosif R. URS, Petruța-Elena ISPAS, Drept civil. Obligaţiile civile, Editura Universităţii Titu Maiorescu, București, 2012, al doilea autor, ISBN 978-606-8002-85-9;
Iosif R. URS, Petruţa-Elena ISPAS, Drept civil. Obligaţiile civile, Editura Hamangiu, în curs de apariţie;
Iosif R. Urs, Carmen Todică, Constantin Sima (coordonatori), Teste grilă pentru pregătirea examenului de licență. Drept civil. Drept penal, editura Hamangiu, București, 2013, Iosif Urs, Petruța Ispas: Drept civil, Teoria drepturilor reale, Teoria obligațiilor, Contracte, Succesiuni, ISBN 978-606-678-613-3.

II. Articole publicate în reviste de specialitate/ în volumele unor conferinţe naţionale şi/sau internaţionale cu referenţi şi comitet de program
Qualities and vices of the possessions in the light of the 1864 Civil Code regulations and of the new Civil Code, (coautor Prof. Univ. Dr. Iosif R. URS) în volumul Conferinței Internaționale Educație și Creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere, Conferință organizată de Universitatea Titu Maiorescu în data de 11-12 noiembrie 2011, ISBN 978-606-8002-59-0, ISSN 2248-0064, ISSN-L 2248-0064, paginile 7-11 ;
Short considerations on national and international law on food safety în Analele Universității Titu Maiorescu, Seria Drept, anul X, 2011, revistă indexată SSRN, CEEOL, HeinOnline, Google Scolar, ISSN 1584-4781, paginile 165-172 ;
An overwiev on the energy market, Conferinta CKS – CERDOCT DOCTORAL SCHOOLS Challenges of the Knowledge Society, Universitatea Nicolae Titulescu din Bucuresti, 15-16 aprilie 2011, articol publicat în CKS-CERDOCT e-book 2011, ISSN 2447-0875, indexat BDI (Baza de date EBSCO), paginile  258-268 ;
Instituții noi reglementate de noul Cod civil, Sesiunea de comunicări științifice Justiție, Stat de drept și cultură juridică, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei române, 13.05.2011, articol publicat, ed. Universul Juridic, București, 2011, ISBN 978-973-127-618-2, paginile 545-554;
Răspunderea pentru fapta proprie în lumina dispozițiilor noului Cod civil român,  Volumul comunicărilor științifice ”Știință și codificare în România”, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, editura Universul Juridic, București, 2012, ISBN 978-606-673-078-5, paginile 139-144;
The national Authority for Animal Health and food safety, the main body involved in food safety in Romania,CKS – CERDOCT DOCTORAL SCHOOLS Challenges of the Knowledge Society, Universitatea Nicolae Titulescu din Bucuresti, 11-12 mai 2012, paginile 547-552;
Considerations on official controls and hygiene of food, Economy Transdisciplinarity Cognition International Conferences, Bacău, 17-18.05.2012, abstract publicat în Book of Abstracts, pagina 43;
Considerations on official controls and hygiene of food, articol publicat în Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Volume I, Issue I/2012 ISSN 2285-1922 ISSN-L 2285-0171 Indexare BDI Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, International Consortium for the Advacement of Academic Publication, Cabell’s, ProQuest, SCIPIO, paginile 49-69;
Precautionary principle related on food safety,  UTM 2012, Volumul Conferinței ,,Educație și Creativitate pentru o Societate bazată pe Cunoaștere – DREPT (Editia a VI a”) UniversitateaTitu Maiorescu – NOIEMBRIE 2012, ISBN 978-3-9503145, ISSN 2248-0064;
Adquisitive prescription, UTM 2012, Volumul Conferinței ,,Educație și Creativitate pentru o Societate bazată pe Cunoaștere – DREPT (Editia a VI a”) UniversitateaTitu Maiorescu – NOIEMBRIE 2012, ISBN 978-3-9503145, ISSN 2248-0064;
Considerații asupra principalelor obligații stabilite prin Acordul privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare, UTM, Facultatea de Drept, articol publicat în volumul Conferinței Internaționale de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale cu tema ”Politica legislativă între reglementare europeană, națională și internațională. Noi perspective ale dreptului”. București, 2013, ISBN 978-606-678-642-3, paginile 183-200;
Scurte considerații asupra organizării și funcționării Codex alimentarius, UTM, Facultatea de Drept, articol publicat în volumul Conferinței Internaționale de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale cu tema ”Politica legislativă între reglementare europeană, națională și internațională. Noi perspective ale dreptului” București, 2013, ISBN 978-606-678-642-3, paginile 201-211.