Petru Mustățeanu


Informații personale:
data nașterii: 29 iunie 1975

Informații de contact:
e-mail: mustateanu@gmail.com
tel: +40768.511.900
web site: academiademediere.ro

Educație și formare:
– autorizat ca mediator în urma absolvirii stagiului de pregătire în cadrul Pro-Medierea din București – Formator Daniela Popoviciu
– autorizat formator voluntari Crucea Roșie România
– absolvent, Colegiul Național de Afaceri Interne al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București
– absolvent Master M.B.A., Universitatea Valahia din Târgoviște
– licențiat în M.A., Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești
-licențiat în Drept, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir

Activități extacurriculare:
Voluntar Salvați Copiii România
Voluntar Crucea Roșie România
Colaborator JURIDICE.ro