Petre Piperea


Petre Piperea

Petre Piperea este partener fondator al SCA ”PIPEREA & ASOCIAȚII” și este membru al Baroului București din anul 2001.
Petre Piperea este avocat pledant, având o experiență valoroasă şi consecventă în domeniul activității editoriale.
Pe parcursul carierei sale, Petre Piperea s-a specializat în litigii de drept comercial, drept civil, contencios administrativ.
Pe lângă activitatea laborioasă de instanță, Petre Piperea a acordat și asistență juridică în materie de societăţi, a oferit consultanță pentru încheierea contractelor și pentru întrunirea adunărilor generale ale asociaților, tranzacții comerciale, modificări în actele constitutive ale societăților și proceduri de insolvență.

Petre Piperea este autor și coautor a numeroase articole juridice și lucrări de specialitate, dintre care:
Noul Cod Civil. Note. Corelații. Explicații”, publicat în 2011 la Editura C.H. Beck;
Noul Cod de procedură Civilă. Note. Corelații. Explicații”, publicat în 2012 la Editura C.H. Beck;
Legea Societăților, Comentariu pe articole” – ediția V-a, publicată în 2014 la editura C.H. Beck;
Despre (im)posibilitatea executării silite a părților sociale”;
Incertitudinea jurisprudențială subminează principiul preeminenței dreptului”.