Petre Matei

Petre MateiAvocat, membru în Baroul Bucureşti din anul 2003 avand o experienţă relevantă în materia dreptului familiei si a drepturilor copilului.

In cei 15 ani de avocatura s-a implicat in activitati legate de organizarea generala a profesiei de avocat, participand in acest sens la diferite evenimente si proiecte dedicate avocaturii. In 2019 a fost desemnat de catre Consiliul Superior al Magistraturii in calitate de expert în cadrul Proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar” pentru activitățile de elaborare și prezentare a Ghidului de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi.

Petre Matei a avut calitatea de expert, sau a desfasurat activitati si in urmatoarele proiecte:
– Proiectul „Mecanismele juridice de protecţie a minorului in cauzele transfrontaliere„, derulat de către Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Ministerul Justiţiei din Norvegia.
– Proiectul „ACTIONES – Active Charter Training through Interaction of National Experiences” (in grupul de lucru „Migratie, inclusiv dreptul la azil„), coordonat de catre Institutul Universitar European de la Florenta, in parteneriat cu U.N.B.R.
– Proiectul „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi– componenta dreptul familiei„, derulat de Consiliul Superior al Magistraturii in colaborare cu Institutul National al Magistraturii.
– Proiectului „Research on the implementation of Brussels IIa Regulation in the first instance courts of E.U.” derulat de Institutul National al Magistraturii din Franta
– Proiectul „Seminar european – Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil” derulat de Ministerul Justitiei
– ProiectulE-NACT e-Learning National Active Charter TrainingJUST-AG-2016/JUST-AG-2016-04 coordonat de catre Institutul Universitar European de la Florenta, in parteneriat cu U.N.B.R. – 2018

Petre Matei a colaborat cu organizaţia Salvaţi Copiii formulând atât propuneri care se regasesc in Legea 272/2004 şi Legea 273/2004, privind drepturilor copilului, respectiv a adopţiei, precum şi propuneri acceptate in legislaţia secundara din domeniul drepturilor copilului ce a urmat acestor legi-cadru.

În anul 2014, a încheiat un protocol de colaborare „pro-bono” cu Guvernul României, prin Cancelaria Primului Ministru, ce are ca obiect oferirea de consultanţă de specialitate, în domeniul drepturilor copilului, pentru platforma on-line www.pentrucopii.gov.ro, in care i-au fost publicate un numar de 10 articole cu privire la drepturile copilului.

Lucrări publicate:
1. „Dreptul de a alege şi de a fi ales în contextul garanţiilor date de Carta Europeană a Drepturilor Omului”, Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Române, Bucureşti, 2014.
2. Dreptul la aparare vs. Folosirea ca mijloace de proba a inscrisurilor clasificate, in Revista de note si studii juridice, Bucuresti, 2015. (in coautorat cu dl. procuror Andrei STOIAN).
3. Ghid de bune practici in domeniul cooperarii in cauzele transfrontaliere cu minori, publicat in cadrul Proiectului „Mecanismele juridice de protectie a minorului in cauzele transfrontaliere” derulat de catre CSM in parteneriat cu Ministerul Justitiei din Norvegia, Bucuresti, 2016. (in coautorat cu dna. judecator Georgeana VIOREL)​
4. ACTIONES handbook on the techniques of judicial interactions in the application of the EU Charter – Asylum and Migration Module, European University Institute, Department of Law, Firenze, 2016. (in coautorat).